29
2022
2012-09-04

Rekrutacja sześciolatków do szkół trwa


Rekrutacja do szkół podstawowych na rok 2012/2013 trwa - do końca sierpnia rodzice mogą podjąć decyzję i zamiast do przedszkola, zapisać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy. Zmiana decyzji jest możliwa również w sytuacji, gdy dziecko zostało już zapisane do przedszkola.
Co zrobić, jeśli rodzice zmienili zdanie i jednak chcieliby, żeby ich sześciolatek poszedł do szkoły? Wystarczy, żeby zgłosili się do dyrektora szkoły, któremu decyzję o przyjęciu dziecka do pierwszej klasy umożliwiają przepisy ustawy o systemie oświaty.
Co zyska sześciolatek idąc do pierwszej klasy? Będzie mógł aktywnie zdobywać wiedzę dostosowaną do wieku oraz indywidualnych zdolności, rozwijać dotychczasowe zainteresowania i talenty oraz odkrywać nowe. Będzie miał możliwość uczyć się języka obcego w ramach obowiązkowych zajęć, stawać się bardziej samodzielnym, odważnym i pewnym siebie, uczyć się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów i współpracy w grupie.

Gotowe do nauki?
W jaki sposób rodzic może poznać, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki
w szkole? Przed podjęciem decyzji warto obserwować, jak dziecko zachowuje się w różnych sytuacjach życiowych - w przedszkolu i w domu. Trzeba słuchać jak mówi, przyglądać się, jakie czyni postępy. Całościowe spojrzenie na dziecko pomaga rodzicowi odpowiedzieć na pytanie, na ile chętnie sześciolatek będzie się uczyć, uważać podczas zajęć, zgodnie bawić się z innymi dziećmi, a także, czy samodzielnie ubierze się.
Warto, aby każdy rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka sześcioletniego do szkoły odwiedził wybraną placówkę. Przy wyborze szkoły warto zwrócić uwagę na odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni w szkole, wydzielenie w klasie części edukacyjnej i rekreacyjnej, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, organizację pracy świetlicy szkolnej, możliwość skorzystania z posiłku, a także atmosferę panującą w szkole. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji warto brać pod uwagę opinie rodziców dzieci, które uczęszczają już do tej szkoły.

Bez zaświadczeń
Dodatkowe informacje na temat edukacji dzieci sześcioletnich można znaleźć
u pracowników samorządów gminnych, którzy zarządzają edukacją i znają specyfikę najbliższego otoczenia oraz na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji
- znajdują się tam specjalnie przygotowane informacje dotyczące funkcjonowania dziecka sześcioletniego w szkole i przedszkolu: www.6latek.ore.edu.pl Od roku szkolnego 2009/2010 dzieci w wieku 6-lat zyskały możliwość nauki w pierwszej klasie bez specjalnych, wymaganych wcześniej zaświadczeń.
W tym samym roku zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa, uwzględniająca możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci sześcioletnich. Tę samą podstawę, przygotowaną dla sześciolatków realizują dzieci, których rodzice zapisali do klas pierwszych w wieku lat siedmiu. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną jako 6-latek, przechodząc kolejne etapy edukacji będzie realizowało również nową podstawę programową dostosowaną do swoich możliwości.

Wybór rodziców
Planowane zmiany w systemie edukacji weszły - krok po kroku, rok po roku - począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa pełni funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej.
ŹRÓDŁO: MEN

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe