31
2019
2019-01-08

Rekordowy budżet i wnioski mieszkańców


W piątek 28 grudnia 2018 roku odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok. Jednak punktem, który pochłonął najwięcej czasu, były zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

Jako pierwszy do zabrania głosu zgłosił się Lucjan Dzieciątko, który mówił m.in. o: potrzebie przebudowy kanalizacji na ulicy Zagłoby, niepokojącej sytuacji w sokołowskim Segromecie czy nieporządku w okolicach torów przy ulicy Kolejowej. Wyraził również potrzebę zainstalowania w mieście większej liczby ławek, nie tylko w parkach, ale również przy chodnikach.

Do zabrania głosu zgłosiła się także delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dyrektor Zofia Steć sygnalizowała potrzebę przeprowadzenia remontów w placówce, głównie chodziło o remonty szkolnych sanitariatów. Prosiła radnych i burmistrza o przekazanie placówce środków na przeprowadzenie niezbędnych prac.

Jako trzeci wypowiedział się przedstawiciel młodego pokolenia Bartosz Przyborowski, który nawiązał do zgłaszanego na ostatniej sesji pomysłu radnego Wycecha, odnośnie utworzenia w Sokołowie budżetu obywatelskiego. Zdaniem pana Przyborowskiego, budżet ten wpłynąłby korzystnie na aktywizację mieszkańców. Zwrócił się również z prośbą do burmistrza miasta o przedstawienie sprawozdania z działalności Parku Przemysłowego. Wnioskował także o wymianę oświetlenia ulicznego przy ulicy Węgrowskiej.

Następnie radni przeszli do uchwalenia budżetu na 2019 r.

Wedle projektu uchwały ustalono dochody miasta w kwocie 110.610.402,00 zł,w tym dochody bieżące w kwocie 89.107.402,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 21.503.000,00 zł. Wydatki miasta ustalono w kwocie 109.116.702,00 zł,w tym wydatki bieżące w kwocie 87.613.702,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21.503.000,00 zł. Nadwyżka budżetu miasta w wysokości 1.493.700,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i wykup obligacji komunalnych w wysokości 493.700,00 zł. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Podczas głosowania za przyjęciem nowego budżetu opowiedziało się 9 radnych. Od głosu wstrzymali się radni: Krystyna Matysiak, Robert Doliński, Józef Kalicki i Damian Strzała. W obradach nie uczestniczyli: Grażyna Skowronek i Jacek Jackowski.

- Radni zasiadający w Radzie już kolejną kadencję wiedzą, że tak dużego budżetu jeszcze nie uchwalaliśmy. Po stronie dochodów jest ponad 110 mln zł, to bardzo dużo, jak na miasto wielkości 18 tysięcy mieszkańców. Widać to, kiedy przyjrzymy się budżetom innych gmin miejskich czy wiejskich. Nasz budżet jest duży i ambitny. Życzymy, żeby udało się go zrealizować – mówił Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej.

- Serdecznie dziękuję za uchwalenie tego budżetu. Nie pamiętam, żeby w ciągu ostatnich ośmiu lat którykolwiek budżet był budżetem łatwym. Budżety realizujemy wspólnie. Ja odpowiadam za wykonanie, a radni bardzo mi w tym pomagają. Budżet to płynny twór, nad którym trzeba cały rok pracować. Do tej pory udawało nam się plany budżetów realizować. Jestem przekonany, że w roku 2019 też nam się to uda – podsumował Bogusław Karakula.

Podczas sesji radni przyjęli również uchwały w sprawie: ustalenia “Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok” oraz “Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok”, ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w 2019 roku, przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023- 2026”, przyjęcia “Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sokołów Podlaski na lata 2019- 2024”.

Ostatnia podjęta przez radnych uchwała dotyczyła wynagrodzenia burmistrza miasta. Wynagrodzenie zasadnicze ustalono w kwocie 4.800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2.760 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 960 zł.Łącznie miesięczna pensja Burmistrza wynosić będzie 10.620 zł. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

W trakcie trwania punktu “Sprawy różne” radna Krystyna Matysiak zapytała burmistrza o przebudowę ulicy Długiej, która miała być realizowana we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

- Ulica Długa na odcinku od ulicy Siedleckiej do Placu Księdza Brzóski miała być wyremontowana w roku 2018. Niestety, GDDKiA nie wywiązała się z ustalonych terminów. Powiem szczerze, że w tej sytuacji czuję się oszukany, nie tylko zawodowo ale i prywatnie. W styczniu mam umówione spotkanie z ich przedstawicielami i mam nadzieję, że uda nam się wypracować harmonogram prac. Poproszę również panią Wicemarszałek Senatu, aby nam w tym pomogła. Jeżeli chodzi o odcinek ulicy Długiej od placu Księdza Brzóski do skrzyżowania z ulicą Kosowską to będzie on przebudowany w ramach RiT-u - odpowiedział burmistrz.

Radny Michał Lipiński zwrócił uwagę na częste wypadki, przytrafiające się na krzyżówce ul. Piłsudskiego z ul. ks. Bosco. Pytał burmistrza, czy byłaby możliwość zamontowania w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Bogusław Karakula odpowiedział, że aktualnie trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym, aby sygnalizację tę wykonać roku 2019.

Z kolei radny Józef Kalicki pytał o możliwość skomunikowania osiedla "Syndykat" z ul. Wolności. Burmistrz obiecał poruszyć ten problem przy najbliższym spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA. 
Katarzyna Dybowska
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe