29
2022
REDAKCJA

WIEŚCI SOKOŁOWSKIE

TYGODNIK LOKALNY
ul. Tartaczna 4,
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 500 031 218
mail: redakcja@wiescisokolowskie.pl


REDAKTOR NACZELNY:
Maurycy Rejowski
redakcja@wiescisokolowskie.pl


REDAGUJĄ:

Jadwiga Ostromecka, Juliusz Nowicki, Klaudia Wyszomierska, Katarzyna Dybowska - Czartoryjska

WYDAWCA:
EFEKT STUDIO Sp. z o.o.,
ul. Tartaczna 4,
08 - 300 Sokołów Podlaski,

www.efektstudio.eu

KRS: 0000335708 
NIP: 823-163-65-12
REGON 141996869Dane kontaktowe