17
2020
2018-12-04

Radni miejscy wybrali składy komisji


W piątek 30 listopada odbyła się II sesja Rady Miasta Sokołów Podlaski. Radni wybrali spośród siebie członków pięciu komisji, które przez kolejnych 5 lat będą podejmować strategiczne dla miasta decyzje.

Na początku radni zgłaszali swoje kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej. Jej powołanie jest obowiązkowe, a główne zadania tej komisji to kontrola i opiniowanie wykonania budżetu oraz występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Przewodniczący Rady Waldemar Hardej zaproponował, aby w skład komisji rewizyjnej, podobnie jak w latach ubiegłych, weszło 5 radnych. Podczas zgłaszania kandydatur zaproponowano jednak 9 osób. Byli to: Grzegorz Plichta, Marek Krysiak, Jacek Jackowski, Grażyna Skowronek, Damian Strzała, Michał Lipiński, Krystyna Matysiak, Robert Doliński i Józef Kalicki. Odbyło się głosowanie, podczas którego zdecydowano,
że w skład Komisji wejdą:

Grzegorz Plichta (11 "za", 1 "przeciw", 3 "wstrzymujące"),
Jacek Jackowski (11 "za", 1 "przeciw", 3 "wstrzymujące"),
Grażyna Skowronek (11 "za", 0 "przeciw", 4 "wstrzymujące"),
Michał Lipiński (11 "za", 2 "przeciw", 2 "wstrzymujące"),
Marek Krysiak (10 "za", 1 "przeciw", 4 "wstrzymujące").

Odrzucono kandydatury:
Damiana Strzały (4 "za", 5 "przeciw", 6 "wstrzymujących"),
Krystyny Matysiak (5 "za", 2 "przeciw", 8 "wstrzymujących"),
Roberta Dolińskiego (4 "za", 5 "przeciw", 6 "wstrzymujących"),
Józefa Kalickiego (4 "za", 4 "przeciw", 7 "wstrzymujących").

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano radnego Jacka Jackowskiego.

Następnie wybierano Komisję Inwestycji i Finansów. W jej skład weszło 7 radnych: Grzegorz Plichta, Marek Matysiak, Grażyna Skowronek, Krzysztof Rybak, Waldemar Hardej, Damian Strzała, Robert Doliński. Na przewodniczącego wybrano radnego Grzegorza Plichtę.

Podczas zgłaszania kandydatów do składu osobowego Komisji Gospodarki i Spraw Społecznych, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej zaproponował, aby zasiadało w niej 7 radnych. Okazało się jednak, że chętnych jest jedynie pięciu. W skład Komisji weszli: Jacek Jackowski, Michał Lipiński, Jan Rosochacki, Marek Florczuk i Zygmunt Wycech. Przewodniczącym Komisji został Michał Lipiński.

W Komisji Rozwoju zasiadać będzie 6 radnych: Marek Krysiak, Józef Kalicki, Krystyna Matysiak, Krzysztof Rybak, Waldemar Hardej i Marek Florczuk. Na Przewodniczącego Komisji wybrano radnego Marka Florczuka.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzić będą: Jan Rosochacki, Marek Matysiak, Marek Krysiak, Marek Florczuk i Michał Lipiński. Na Przewodniczącego Komisji wybrano radnego Marka Krysiaka.

Podczas głosowania nad projektem uchwały zatwierdzającej składy osobowe komisji wszystkich 15 radnych było “za”.


Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe