17
2020
2017-10-16

"Przyroda bez tajemnic"


 Obok zbiornika wodnego w Krzemieniu powstała ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej".

Gmina Jabłonna Lacka złożyła w bieżącym roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dotację na zadanie „Przyroda bez tajemnic – utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Krzemień”.
"Jest to projekt edukacyjny. Zakładamy że jego realizacja pozwoli na poszerzenie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie. Tereny nadbużańskie leżące w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym przyciągają swoim urokiem turystów, którzy będą mieli możliwość wzbogacić swoją wiedzę o otaczającej przyrodzie. Utworzenie ścieżki da możliwość organizowania szkołom wycieczek edukacyjnych połączonych z możliwością przeprowadzenia lekcji w terenie" – mówi wójt gminy Wiesław Michalczuk.
W ramach projektu wykonano wiatę wraz z wyposażeniem, ustawiono gry i tablice edukacyjne. Wartość zadania wyniosła 29 531,72 zł i została częściowo pokryta dzięki uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 21 850 zł.
Oprócz prac, które weszły do zakresu projektu wykonano także ogrodzenie zbiornika wodnego i wyłożono kostką teren pod wiatą wraz z dojściem. Prace te zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zagospodarowanie terenu znacznie zwiększyło atrakcyjność zbiornika wodnego, jak również przyczyniło się poprawy wizerunku całej miejscowości.

www.jablonnalacka.com

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

aaaa. wiem gdzie to jest :)

Prymus
2017-10-20 15:30:17
Strona 1/1


Dane kontaktowe