17
2020
2016-12-03

Przepust powodem zniszczenia dróg


Przedłużająca się przebudowa przepustu na odcinku Kurowice-Zembrów budzi oburzenie mieszkańców. Objazd jest kierowany na lokalne drogi, które niszczeją pod ciężarem samochodów ciężarowych. Termin minął 30 listopada, ale końca prac nie widać. Co dalej?

W dniu 29 listopada odbyła się ostatnia w tym roku, XX Sesja Rady Gminy Sterdyń.  Tematem, który zdominował obrady jest trwająca już od trzech miesięcy przebudowa przepustu na drodze krajowej. Na nawierzchniach lokalnych, na które kierowany jest odjazd, obowiązuje ograniczenie dla masy 15 ton. Jednak firmy przebudowujące drogi w powiecie posiadają pozwolenie na przejazd, niejednokrotnie 
przewożąc ładunek o masie 30 ton. Henryk Radomski, mieszkaniec gminy, mówi wprost:
To jest praca na dwa tygodnie, a ciągnie się już 3 miesiące... To skandal!
A drogi niszczeją…

 Na wstępie Przewodniczący Rady, Kazimierz Pawluczak, złożył  życzenia  obecnym na sali  Andrzejom, a także poinformował o śmierci byłego radnego gminy Sterdyń, Jerzego Makowieckiego.  Następnie Wójt, Grażyna Sikorska,  przedstawiał sprawozdanie z działalności za okres między sesjami, w tym informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz o podjętych zarządzeniach. Ze sprawozdania wynika m.in. że powołana została komisja w sprawie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz nastąpiły zmiany w planie dochodów – mianowicie wpłynęły dotacje, które przeznaczone zostaną na szkolenia pracownicze, oświatę oraz składki z zakresu pomocy społecznej. Złożony został również wniosek o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina ma także w planach wymianę zegarów analogicznych na astronomiczne, które są znacznie oszczędniejsze.

Radni poruszyli sprawę przebudowy mostu przepustnicy na drodze Białobrzegi-Matejki, dokładniej konieczność jego poprawy z uwagi na źle wymierzone deski. Natomiast mieszkańcy gminy zaapelowali o sprawdzenie stanu hydrantów, by uniknąć sytuacji, kiedy to po ugaszeniu pożaru nie było możliwości zakręcenia strumienia wody. Wójt Grażyna Sikorska wyjaśniła, że utrzymanie ich w należytym stanie mieści się w kompetencjach  Związku Wodociągów i Kanalizacji, do którego należy gmina, dodając, że hydranty są sukcesywnie sprawdzane, kilka zaś zostało już wymienionych.

Następne punkty obrad dotyczyły projektów uchwał, które w większości zostały przyjęte jednogłośnie.  Anna Kowalska, kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego, przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych; Wiesława Tymińska, kierownik tutejszego GOPSu, poinformowała o zmianach w warunkach odpłatności za usługi opiekuńcze – opłata powinna być wnoszona bezpośrednio przez osobę korzystającą z usług na konto gminy do 10 dnia następnego miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień, kiedy to opłaty należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca.  Jadwiga Czarnocka, kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, miała za zadanie przedstawić informację o działalności Izb Rolniczych na terenie Gminy Sterdyń.  Mieszkańców interesowało szczególnie co Izba Rolnicza zrobiła w sprawie pomoru świń. Jak wyjaśniła Jadwiga Czarnocka, sprawa ta nie leży w  kompetencjach Izby. To  Minister Rolnictwa wydaje rozporządzenia, jak również udziela pełnomocnictw weterynarzom.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę o opłatach za wywóz śmieci na terenie gminy. W roku 2017 stawka wynosiła będzie odpowiednio: 6 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane  oraz 15 zł miesięcznie za odpady niesegregowane. Szansę na zwolnienie z opłat mają gospodarstwa domowe posiadające kartę „dużej rodziny”.  Maria Bogucka, Skarbnik gminy, przedstawiła wysokości stawek podatku od nieruchomości. W 2017 roku będą obowiązywać stawki: 0,57 zł od m2 za budynki mieszkalne; 18,89 zł za m2 od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2,98 zł za m2 terenów niezabudowanych. Natomiast średnia cena skupu żyta na 2017 rok, będąca podstawą do obliczenia podatku wynosić będzie 52,44 zł.

Anna Kowalska, kierownik Referatu OS, przypomniała, że gmina prowadzi  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który  przewiduje organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem edukacyjno-wychowawczym. Program pochłonie ponad 45 tys. zł, jednak bez wątpienia są to dobrze wydane pieniądze.

Burzliwą dyskusję wzbudziła sprawa przebudowy przepustu na drodze krajowej na odcinku Kurowice-Zembrów. Zarówno mieszkańcy, jak i radni, są oburzeni przedłużającą się przebudową. Termin oddania inwestycji minął 30 listopada, jednak prace nadal trwają. Z racji zamknięcia drogi krajowej auta kierowane są na lokalne objazdy, co niszczy nieprzystosowane do takiego obciążenia nawierzchnie. Wójt Gminy, Grażyna Sikorska, twierdzi że ma związane ręce. Radny powiatowy, Jan Godlewski, uważa, że należy domagać się napraw od Zarządu Dróg krajowych i Autostrad, dodając, że powiat sokołowski również dołoży do inwestycji. 

Na prośbę Henryka Radomskiego, mieszkańca gminy, postaramy się wyjaśnić opóźnienia u źródła – prezesa firmy. 

 

Paulina Joanna Fedorczyk

« wróć | komentarze [3]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

"Gmina ma także w planach wymianę zegarów analogicznych na astronomiczne" - czy nie chodzi czasem o zegary analogowe :) ?

wolfik
2016-12-09 08:17:03

Artur ! Przecież wiesz, że radni to prości ludzie ... dla których dieta najważniejsza po zakończeniu obrad sesji !


2016-12-08 09:59:14

Nie wiem kto napisał ten kretyński artykuł, ale "przepustnica" użytwa w artykule to jest elementem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa samodzielnym elementem!!!! I ona spowodowała zniszczenie drogi!!!!!!!!!!???????

Artur
2016-12-04 13:48:33
Strona 1/1


Dane kontaktowe