17
2020
2020-07-28

Projekt obwodnicy Sokołowa Podlaskiego


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie 17-kilometrowej obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu DK62 i 63, która została ujęta w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  

Najniższą ofertę na kwotę 3 812 309,97 zł złożyła firma Lafrentz Polska. Kosztorys inwestorski: 6 265 743,00 zł.

Pozostałe oferty: GDDKiA
- 4 803 150,00 zł, S.T.I. Polska
- 4 500 570,00 zł, IVIA
- 5 375 100,00 zł, Mosty Katowice
- 6 494 400,00 zł, Konsorcjum: MPRB (lider), MP-MOSTY (partner), MP INFRA (partner)
- 4 967 724,00 zł, Multiconsult Polska
- 6 510 759,00 zł, konsorcjum: TPF (lider), TOF Getinsa Euroestudios (partner)
- 4 624 923,00 zł, Value Engineering

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu  kryteriów takich jak: zespół projektowy - 18 %, zespół środowiskowy 10 %, zespół geologiczny - 6 %,, liczba wizji lokalnych - 6 %,, cena - 60 %.

GDDKiA zakłada, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w I kwartale 2021 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest latem 2023 r.

Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz
z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.
Podstawowym celem budowy obwodnicy Sokołowa Podlaskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi  nr 62 i 63. Obecnie obie drogi krajowe przebiegają przez gęsto zabudowany obszar miasta i stanowią jego kręgosłup komunikacyjny.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Sokołowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
Jednym z najważniejszych efektów realizacji Programu budowy 100 obwodnic będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.
Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.


Info. i Grafika. GDDKiA

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

ale jazda. przetarg na zaprojektowanie obwodnicy rozstrzygnięty będzie w I kwartale 2021. wykonawca będzie miał 35 miesięcy. a zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest latem 2023 r. Hehe dobre. za niespełna 3 lata zamkną procedurę prac związanych z przygotowaniem projektu, pod warunkiem, że nie będzie żadnych poślizgów - co jest niemożliwe. a obwodnicą będziemy jeździć za lat 20.

sokołowianin kierowca
2020-08-03 12:32:26
Strona 1/1


Dane kontaktowe