25
2019
2018-03-06

Powstaje Dzienny Dom Wsparcia w Ceranowie


Organizatorem tego działania jest Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp.z o.o. w Siedlcach, w ramach projektu „W CENTRUM HARMONII ZE ŚWIATEM. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego”.

Głównym jego założeniem jest stworzenie form dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki projektowi uczestnicy będą mogli lepiej radzić sobie w codziennym życiu, polepszyć jego jakość oraz ułatwić harmonijne codzienne funkcjonowanie. Łatwiej nawiązywać stosunki interpersonalne oraz unikać sytuacji konfliktowych.

Pierwsze 3 placówki ruszają wraz z początkiem kwietnia. Będą znajdować się w Oleśnicy, Żelechowie oraz Ceranowie. Kolejne dwie, które zaczną funkcjonować od 1 listopada zostaną otwarte w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim.

Placówki będą dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Podczas pobytu w placówce pacjenci otrzymają przekąskę oraz gorące napoje. W przypadku braku możliwości dojazdu beneficjenta do placówki, organizator zapewnia także transport.
Przez 2-letni okres funkcjonowania Dziennych Domów Wsparcia z ich usług skorzysta łącznie 400 osób. Na każdą placówkę przewidziano uczestnictwo 80 pacjentów. Osoby będą mogły uczestniczyć w zajęciach od 30 do 260 dni roboczych. Okres uczestnictwa określa psychiatra w Indywidualnym Planie Opieki, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta.

Wsparciem zostaną objęte osoby, które mają zdiagnozowane zaburzenia psychiczne, leczyły się w Poradni Zdrowia Psychicznego, bądź  były hospitalizowane na oddziale psychiatrycznym.

Opieka przewidziana jest także dla osób, które są zagrożone wystąpieniem zaburzeń psychicznych oraz dla osób, które chorując przewlekle, żyją w chronicznym stresie.

Uczestnicy będą objęci następującymi formami wsparcia: opieką medyczną sprawowaną przez pielęgniarkę, psychiatrę oraz opiekuna medycznego. Zorganizowana zostanie także opieka terapeutyczna, w postaci: terapii grupowych, konsultacji indywidualnych, różnorodnych form terapii zajęciowej, fizjoterapii w postaci ćwiczeń ogólnousprawniających, (aerobic, fitness, rehaibilitacja). Przewidziane są dodatkowe zajęcia pedagogiczne i logopedyczne.

Innowacyjną formą wsparcia uczestników i ich rodzin będzie objęcie ich działaniem TELEOPIEKI.
W ramach teleopieki beneficjenci dostaną smartphona z zainstalowaną aplikacją. Pozwoli to na zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom, którzy mogą wezwać pomoc w razie szczególnej sytuacji. Teleopieka to także system powiadomień, które będą przypominały o wzięciu leków oraz elektronicznym dostępie do harmonogramu zajęć.

KRYTERIA REKRUTACJI DO PROJEKTU:
- odbiorcami projektu mogą być osoby pełnoletnie oraz w szczególności osoby powyżej 65 roku życia;
- miejsce zamieszkania: woj. mazowieckie;
- wyrażenie pisemnej zgody na udział w projekcie (lub zgoda opiekuna);
- złożenie pisemnego oświadczenia o braku udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS u innego beneficjenta (lub pisemne oświadczenie opiekuna)

UWAGA!! Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. Podwójna diagnoza).

Pacjentów mogą kierować: lekarz, pielęgniarka, pomoc społeczna, GOPS, rodzina.
Szczegółowe informacje udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze; tel. 086 2774118 lub poczta elektroniczna e-mail: gops@gminanur.pl
 
Info: UG Nur 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe