2
2020
2019-08-13

Potwierdzono drugie ognisko ASF w powiecie sokołowskim


W niedzielę 11 sierpnia 2019 r. potwierdzono obecność wirusa ASF w gospodarstwie w miejscowości Krzemień-Zagacie gm. Jabłonna Lacka. To już drugie ognisko choroby w powiecie sokołowskim, a 39 w Polsce.

Zakażone gospodarstwo znajdowało się w strefie zagrożenia. Utrzymywano w nim 22 świnie. Wszystkie musiały zostać wybite. Procesowi utylizacji zostało poddane także wyposażenie gospodarstwa, a płody rolne zostały spalone. Służbom w tych pracach pomagali strażacy z OSP w Jabłonnie Lackiej.

Przypominamy, że 22 lipca 2019 r. w oddalonym o 3 km Krzemieniu-Wsi stwierdzono pierwsze ognisko wirusa w powiecie sokołowskim. W gospodarstwie utrzymywano 13 świń.

Warto dodać, że w sobotę 10 sierpnia 2019 r. niedaleko miejscowości Łazówek w gminie Sterdyń odnaleziono kolejnego martwego dzika. Po otrzymaniu wyników badań okazało się, że dzik był zarażony wirusem ASF. To już czwarty chory dzik odnotowany na terenie powiatu sokołowskiego i trzeci w gminie Sterdyń.


W związku z rozprzestrzenianiem się choroby Wojewoda Mazowiecki nałożył na powiat sokołowski kolejne restrykcje.


Obszar zapowietrzony określono w miejscowościach Krzemień-Wieś, Krzemień-Zagacie i Wieska-Wieś gm. Jabłonna Lacka.


Na tym obszarze zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.


Nakazuje się natomiast:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa.Wyznaczono także obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Znajdują się w nim następujące miejscowości:

Gmina Jabłonna Lacka: Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Toczyski Średnie, Toczyski Podborne, Morszków, Stara Jabłonna, Jabłonna Średnia, Jabłonna Lacka, Niemirki, Ludwinów, Łuzki Kolonia, Gródek, Gródek-Dwór, Mołożew-Wieś, Teofilówka, Tończa;

Gmina Sterdyń: Białobrzegi, Matejki, Kamieńczyk, Seroczyn, Łazów, Łazówek, Paderewek, Sewerynówka, Kolonia Paderewek;

Gmina Sabnie: Kolonia Kurowice, Stasin, Tchórznica Włościańska, Tchórznica Szlachecka;


Na obszarze tym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.


Nakazuje się natomiast:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.


Nakazy i zakazy, o których mowa obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.


Oprac. KDC na podst. Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, Poz. 9274 
Info: wetgiw.gov.pl.; Samochody Ratownicze na FB


« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe