17
2020
2013-03-18

Porządek musi być


Kto nie sprząta po swoim psie, popełnia wykroczenie. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych publicznie - dróg, ulic, ogrodów, trawników lub zieleńców podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. Mówi o tym kodeks wykroczeń.
To jednak przepis ogólny. Obowiązki właścicieli psów szczegółowo opisują lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwalają je rady gmin przy udziale państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Na ogół na posiadaczy psów nakładają obowiązek sprzątania nieczystości, lecz są nawet bardziej restrykcyjne.
Psie nieczystości nie są odpadami niebezpiecznymi. Nie ma więc obowiązku zbierania ich do specjalnych torebek ani wyrzucania odchodów do wyznaczonych pojemników. Można je wrzucać do komunalnych śmietników.
Jednym słowem: brak koszy i torebek nie zwalnia z obowiązku sprzątania po psie. Jeśli gmina wystawia kosze i wykłada bezpłatne torebki, ułatwia życie obywatelom. Mandat za niewywiązanie się z obowiązku dostanie ta osoba, pod której opieką znajduje się zwierzę.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe