17
2020
2020-11-17

Pomoc finansowa dla DPS w Wirowie


27 października została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Sokołowskim, a Województwem Mazowieckiego udzielająca grantu na kwotę 238 291,16 zł na wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Wirowie w walce z epidemią COVID-19.

Zadania zostaną zrealizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zakres planowanych zadań obejmuje dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS z wyłączeniem kadry medycznej oraz zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców i personelu oraz sprzętu i wyposażenia.
Oprócz tego Powiat Sokołowski współrealizuje projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa pomiędzy powiatem sokołowskim, a Narodowym Funduszem Zdrowia o powierzeniu grantu została podpisana 4 listopada. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.
Okres realizacji projektu: 1 maja 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.
Wartość projektu ogółem wynosi: 26 819,39 zł.
Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi: 22 573,88 zł.
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej wynosi: 4 245,51 zł.
Info. Starostwo Powiatowe
Fot. www.dpswirow.pl

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

To właściwie ile tej kasy jest?. 238 291, 16 zł. czy 26 819,39 zł.

feeeee
2020-11-23 12:39:39

a co że szpitalem? ile środków finansowych przeznaczono na szpit?

szpital
2020-11-17 18:38:56
Strona 1/1


Dane kontaktowe