17
2020
2021-08-03

Pomoc Braciom Albertynom


Stowarzyszenie Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur od kilku lat angażuje się w pomoc Braciom Albertynom we Lwowie, którzy posługują wśród bezdomnych Polaków. W bieżącym roku, dzięki pozyskaniu dofinansowania z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mogli kontynuować wsparcie.

Bracia Albertyni posługują wśród bezdomnych Polaków we Lwowie. W 2017 roku założyli Dom Miłosierdzia, który daje całodobowe schronienie 48 bezdomnym mężczyznom. Wśród nich są osoby chore, starsze i niepełnosprawne ruchowo. 5 razy w tygodniu wydawanych jest od 60 do 90 gorących posiłków ubogim osobom nie mieszkającym w Schronisku. W Domu działa łaźnia dla kobiet i mężczyzn oraz pralnia, z której można skorzystać 5 razy w tygodniu. Oprócz tego w Schronisku organizowane są spotkania grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu (AA) oraz dla osób współuzależnionych (Al-Anon).

Projekt zakłada dwutorową pomoc podopiecznym Braci Albertynów poprzez: zakup i dostarczenie niezbędnych artykułów spożywczych, środków higieny, leków, a także pościeli. Pomoc humanitarna będzie dostarczona w czterech turach. W obecnej sytuacji Bracia Albertyni, jak również ich podopieczni znajdują się w bardzo trudnym położeniu: nie mają środków na zakup podstawowych środków do życia, opłaty za energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie. Taka sytuacja miała już miejsce pod koniec lutego ubiegłego roku, zanim wybuchła pandemia koronawirusa.

Na początku lipca został zorganizowany pierwszy z czterech transportów pomocy humanitarnej dla bezdomnych Polaków ze Lwowa, którymi pomimo trudności materialnych opiekują się polscy Bracia Albertyni. Zawieźli oni około 1800 kg artykułów spożywczych oraz 700 kg środków czystości oraz pościeli. Do Lwowa udała się delegacja z Węgrowa: Marek Sobisz – koordynator pomocy humanitarnej, Anna Kaszuba – kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach oraz Łukasz Szczepański, członek Stowarzyszenia „Niezłomni – Jednostka Strzelecka”. Dzięki zaangażowaniu i pomocy Ernesta Wasążnika, Prezesa Spółdzielni PSS Społem w Węgrowie mogli także dodatkowo wspomóc polskie rodziny mieszkające w Obwodzie Lwowskim. Pan Ernest ze swojej strony ofiarował dodatkowo koce, garnki, artykuły spożywcze oraz środki czystości. Delegacja spotkała się w Heleną Zawieruchą, Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddziału w Żółkwii, która pomogła rozdysponować wśród polskich rodzin otrzymaną pomoc. Na koniec delegacja spotkała się z Braćmi Albertynami, którzy pokazali całe schronisko, opowiedzieli o sytuacji mieszkańców, a także zarysowali problemy, z jakimi się borykają.

Wsparcie posługujących we Lwowie Braci Albertynów, będzie niwelowało niesprawiedliwość społeczną, a przede wszystkim wpłynie motywująco na Polaków, którzy mieszkają we Lwowie. Realizacja projektu pozwoli wzmocnić i utwierdzić wśród tamtejszej Polonii, że Polski Rząd aktywnie włącza się w niesienie koniecznej pomocy humanitarnej dla osób, które głównie z przyczyn związanych z historią, pozostały na dawnych Kresach RP. Ponadto ideą jest, aby pomoc humanitarna była zakupiona w Polsce,
u polskich producentów, co także pozytywnie przyczyni się do polepszenia sytuacji gospodarczej w kraju.

Stowarzyszenie Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur angażuje się w pomoc Polakom na Kresach od kilku lat, a jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Pani Marszałek Marii Koc oraz wsparciu Pełnomocnika Rządu ds Polonii i Polaków za Granicą, Pana Ministra Jana Dziedziczaka. W bieżacym transporcie pomogli wolontariusze ze Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka Niezłomni Węgrów. Dziękujęmy również dyrekcji Muzeum Narodowego w Przemyślu oraz Konsulatowi Generalnemu we Lwowie za pomoc logistyczną. Dziękujemy w imieniu Braci Albertynów, że pomagacie nam pomagać!

Marek Sobisz

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe