11
2020
2019-09-17

Pomnik odzyskał dawny blask


Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej zrealizowało zadanie pod nazwą: Prace konserwatorskie nagrobka ks. Józefa Chromińskiego z cmentarza parafialnego w Sterdyni. Ogólny koszt przeprowadzonych prac wyniósł 16.000,- zł, z tego 15.000,- zł stanowiła dotacja ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, a 1000 zł - środki własne i MZS pochodzące z prowadzonych kwest.

Nagrobek pochodzi z 1903 r., wykonany jest z szarego piaskowca i betonu oraz stanowi krzyż osadzony na okazałym i rozbudowanym cokole. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich cokół z krzyżem i dwustopniowa podstawa odzyskały pierwotną piaskowcową barwę. Wykonawcą pomnika jest J. Rudnicki z Warszawy. Nagrobek został wpisany do rejestru zabytków: Decyzją Nr 109/2019 z dnia 28.01.2019r.

Od frontu na cokole nagrobka znajduje się inskrypcja wykuta w wgłębienie o treści:
Ś. P. / Ks. JÓZEF / CHROMIŃSKI / DAWNY PROBOSZCZ PARAF. ZEMBRÓW / OSTAT. PROBOSZCZ STERDYŃSKI / UR. 18 MARCA 1843 R. / ZM. 12 LIPCA 1903 R. / PRZEŻYWSZY LAT 60 / KAPŁAŃSTWA 36 / WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE.

Ks. Józef Chromiński urząd proboszcza sterdyńskiej parafii sprawował w latach 1901-1903. Postać ks. Józefa Chromińskiego jest bardzo ważna dla lokalnej tradycji katolickiej. Jego zasługi m.in. wymienione są w opracowaniu: ,,BOJOWNICY KAPŁANI ZA SPRAWĘ KOŚCIOŁA I OJCZYZNY w latach 1861-1915” pod redakcją Biskupa Pawła Kubickiego z 1933 r. Ks. Józef Chromiński jako proboszcz parafii Zembrów spełniał obrzędy religijne byłym unitom i ponosił za to kary. Z aktu zgonu NN 77/1903 w USC Sterdyń dowiadujemy się, że dnia 12 lipca 1903 roku w Sterdyni zmarł ksiądz Józef Chromiński 60 lat syn Michała i Józefy z Jastrzębskich małżonków Chromińskich.


Stanisława Maciak 


« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe