17
2020
2019-04-26

Pół miliona pożyczki dla sokołowskiego PKS-u


Na ostatniej sesji Rady Powiatu Sokołowskiego w dniu 10 kwietnia 2019 r. starosta Elżbieta Sadowska poinformowała radnych o pożyczce, którą Zarząd Powiatu planuje udzielić sokołowskiemu PKS-owi. Pożyczka w kwocie 500 tys. zł ma zostać przyznana i oddana w 2019 r.

- 13 marca 2019 r. Zarząd Powiatu Sokołowskiego zapoznał się z diagnozą stanu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim na dzień 1 lutego 2019 r. oraz omówił działania zmierzające do naprawy sytuacji spółki. Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek PKS-u o udzielenie pożyczki w kwocie 500 tys. zł – powiedziała Elżbieta Sadowska.

Radny Leszek Iwaniuk pytał o powody przyznania pożyczki oraz szczegóły sytuacji finansowej sokołowskiego przewoźnika. Odpowiedzi udzielił mu obecny prezes spółki Krzysztof Dębiński:

- Pożyczka będzie przeznaczona na spłatę przedawnionych zobowiązań. Zapobiegnie to utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa, bo takie zagrożenie realnie występuje. Na potwierdzenie tego przypomnę art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi o tym, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Chciałem powiedzieć, że w przypadku sokołowskiego PKS-u taka przesłanka została spełniona w 2018 r. - mówił Prezes.

Radny Grzegorz Kobyliński zauważył, że sytuacja finansowa spółki leży na sercu wielu mieszkańcom, nie tylko władzom, ale także pracownikom i osobom korzystającym z usług przewoźnika. Zaproponował, aby na kolejnej sesji Rady Powiatu prezes Krzysztof Dębiński przedstawił plan naprawienia sytuacji finansowej PKS-u.


Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe