18
2019
2019-03-12

Podwyższyli diety sołtysom


W środę 27 lutego 2019 roku odbyła się VII sesja Rady Gminy Ceranów. Najważniejszymi punktami obrad było ustalenie diet dla radnych oraz sołtysów.

Sytuacja finansowa Gminy Ceranów nie jest najlepsza. Doskonale wiedzą o tym radni gminni, dlatego każda uchwała dotycząca budżetu jest przez nich dokładnie rozpatrywana i poddawana dyskusji. Chcąc naprawić gminny budżet, radni postanowili m.in. ustalić
wynagrodzenie wójt Ewy Częścik na poziomie, który nie jest najwyższy z możliwych.

Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 stycznia 2019 roku, radni ustalili wynagrodzenie zasadnicze wójta w wysokości 4700 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1500 zł, dodatek stażowy w wysokości wynikającej z przepisów prawa oraz dodatek specjalny wynoszący 27 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Na ostatniej sesji ustalono natomiast wysokość diety dla radnych, którzy dostają wynagrodzenie za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy. Diety ustalono w wysokości 150 zł za posiedzenie. Dietę radnego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji za udział w posiedzeniu komisji, której przewodniczy ustalono w wysokości 180 zł. W przypadku, gdy posiedzenie komisji i sesji Rady odbywa się w tym samym dniu, radnemu przysługuje jedna wyższa dieta. Ustalono również dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1000 zł miesięcznie oraz dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 500 zł miesięcznie. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na posiedzeniach sesji Rady Gminy dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność.

27 lutego ustalono również wysokość diety dla sołtysów. Podczas debaty dyskutowano nad podwyższeniem diety ze 100 zł na 130 zł. Za podwyżką opowiedziało się 12 radnych, jeden był przeciwny, a jeden wstrzymał się od głosu. Od tej pory sołtysi będą mieli wypłaconą dietę w wysokości 130 zł za każdy udział w sesji Rady Gminy.

Taki obrót sprawy bardzo ucieszył sołtysów, którzy nie kryli swojego zadowolenia. Nie obyło się również bez słów pochwał i uznania skierowanych do sołtysów przez radnych i wójta gminy Ewę Częścik.

Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe