2
2020
2011-01-05

Podwyżki dla wójta na razie nie będzie


Druga sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski dotyczyła głównie spraw finansowych. Radni zmienili budżet na 2010 rok, uchwalili nowy oraz zastanawiali się nad wysokością wynagrodzenia dla nowego wójta.

Tegoroczny budżet gminy wymagał poprawek. Wpływy z podatku od nieruchomości były większe niż planowano o 60 tys. zł.

Na odprawę i olej
Pieniądze te zostaną przeznaczone m. in. na odprawę dla byłego wójta, Ryszarda Domańskiego, zakup oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy, energii elektrycznej oraz pokrycie innych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.
- Jaka jest kwota ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wójta? - dopytywał radny Andrzej Gago. - Ile dni urlopu nie zostało przez wójta wykorzystanych?
- Odprawa wraz z ekwiwalentem to ok. 34 tys. zł, w tym ok. 10 tys. zł to właśnie pieniądze za niewykorzystany urlop - tłumaczyła skarbnik gminy. - Wójt nie wykorzystał 30 dni urlopu.
Mimo tych wątpliwości co do wysokości odprawy dla poprzedniego wójta, zmiany w budżecie przyjęto jednogłośnie.

O finansach
Nowością w gminie było wprowadzenie wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych. - Jeśli chodzi o rachunki dochodów własnych, które funkcjonują obecnie w każdej naszej placówce oświatowej przeznaczone są one na wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i pokrywa się z nich wydatki na obiady dla podopiecznych tych placówek - mówi skarbnik urzędu. - Ponieważ zmieniły się przepisy, trzeba wprowadzić wydzielone rachunki. Zmienia się w zasadzie tylko nazwa, a ich charakter pozostaje ten sam, czyli w dalszym ciągu będą z nich finansowane posiłki dla dzieci w szkołach, gimnazjach i przedszkolach.
Zmiany te dotyczą Zespołu Oświatowego w Czerwonce, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach oraz Skibniewie.
Radni bez problemu przyjęli budżet gminy na rok 2011 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2020.
- Taka uchwała jest po raz pierwszy podejmowana przez jednostki samorządu terytorialnego - mówiła o prognozie finansowej skarbnik. - Jest to uchwała, która wprowadza zmiany w zakresie regulacji inwestycji programów na kolejne lata.

Dostał minimum
Więcej emocji wzbudziło ustalenie wynagrodzenia dla nowego wójta, Marcina Pasika. Zgodnie z projektem uchwały ,wójtowi zaproponowano pensję w wysokości 7 176 zł brutto, w tym wynagrodzenie zasadnicze - 4 200 zł, dodatek funkcyjny - 1 500 zł, dodatek specjalny - 1 140 zł, dodatek za wysługę lat - 336 zł.
- To wynagrodzenie to jest minimum, jakie narzucają nam przepisy prawa - wyjaśniał przewodniczący rady gminy Paweł Sobolewski. - Myślę, że to minimum w miarę dobrej pracy wójta, o czym jesteśmy przekonani, będziemy mogli podnosić.
- Nasza gmina nie należy do najbiedniejszych - przekonywał radny Andrzej Gago. - Nie sądzę, żeby wójt musiał zarabiać najniższą kwotę, jaką może zarobić. Jeżeli chodziliście państwo na zebrania przedwyborcze wójta, doskonale wiecie państwo jakie ma kwalifikacje. Jest bardzo dobrze wykształcony, doskonale posługuje się komputerem. W tej chwili staje przed niezwykle trudnymi wyzwaniami. Został praktycznie sam, nie ma doświadczonego sekretarza, musi radzić sobie z wieloma problemami, żeby wyprowadzić gminę na prostą, aby gmina nie była już na najniższych miejscach we wszelkich rankingach. Proponowane wynagrodzenie różni się o ok. 600 zł od wynagrodzenia poprzedniego wójta. Aby zachęcić wójta do tej tytanicznej pracy, proponuję ustalić wynagrodzenie na poziomie pensji poprzednika. Te środki są przecież zabezpieczone w budżecie. Ponieważ wójt doskonale posługuje się komputerem, spadną z pewnością wydatki na wyjazdy służbowe. Nie będzie potrzeby z każdą sprawą jeździć do Warszawy, będzie można je załatwiać drogą elektroniczną.
Zgodnie z wnioskiem radnego Gago wynagrodzenie wójta miałoby wynosić 7 688 zł. Wniosek ten jednak nie przeszedł i wynagrodzenie wójta ustalono w wysokości 7 176 zł. Przewodniczący rady podkreślał jednak, że w każdej chwili może być ono zwiększone.
INFO/FOT. KATARZYNA MARKUSZ

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe