17
2020
2018-05-15

Podsumowanie konkursu „Napełnieni Duchem Świętym”


W środę 25 kwietnia w świetlicy Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji Diecezjalnego Konkursu dla szkół i ośrodków specjalnych. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” i był skierowany do placówek z województw – mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.

Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus, Senator RP Waldemar Kraska, Starosta Powiatu Sokołowskiego Leszek Iwaniuk, Mazowiecki i Podlaski Kurator Oświaty, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Parafia Św. Jana Bosko. Celem konkursu było między innymi włączenie dzieci w obchody roku duszpasterskiego „Napełnieni Duchem Świętym”, kształtowanie postawy zaufania w pomoc Ducha Świętego, a także rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów, prezentacja i popularyzacja ich plastycznej twórczości, integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz społeczności szkolnych i lokalnych.

Na podsumowanie przedsięwzięcia przybyli: ks. bp Tadeusz Pikus, ks. dr Krzysztof Mielnicki, ks. Leszek Ruciński, Eleonora Miszkiel – kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Joanna Malinowska z Biura Senatora Waldemara Kraski, Monika Gawrońska z Caritas Diecezji, nagrodzone dzieci z opiekunami. Wszystkich powitała dyrektor placówki Beata Biernat.

Podsumowania konkursu dokonał ks. dr K. Mielnicki, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego.

Z 12 placówek wpłynęły 94 piękne prace w następujących kategoriach: I - szkoły podstawowe, praca plastyczna „Duch Święty w moim życiu”, II - klasy gimnazjalne, Branżowe Szkoły I Stopnia - ilustracja wybranego daru Ducha Świętego lub projekt zaproszenia na uroczystość sakramentu bierzmowania, klasy gimnazjalne, Szkoły Przysposabiające do Pracy – plakat „Napełnieni Duchem Świętym”. Komisja konkursowa miała trudne zadanie i uhonorowała dyplomami i drobnymi upominkami wszystkich uczestników konkursu oraz nagrodziła i wyróżniła 32 prace.

Wśród ich autorów nie zabrakło uczniów reprezentujących placówkę szkolnictwa specjalnego z naszego miasta. W kategorii I Karolina Krasnodębska zajęła ex aequo 1. miejsce, a Jakub Krasnodębski otrzymał wyróżnienie; w kategorii II 1. miejsce ex aequo przyznano Iwonie Robakowskiej; w kategorii III 1. miejsce ex aequo zdobyła  Natalia Skomorucha, wyróżniono prace Patrycji Boguckiej  i Grzegorza Boruty. Nagrodę specjalną otrzymała Anna Dąbrowska.  (Wszyscy z ZSS im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.) Placówki, które brały udział w konkursie otrzymały nagrody – pomoce dydaktyczne.

Zanim uroczyście wręczono nagrody, dyplomy i upominki, była okazja do obejrzenia okolicznościowej prezentacji multimedialnej i programu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów placówki. Tradycyjnie występ był na wysokim poziomie, bo w szkole nie brak uczniów utalentowanych artystycznie

Organizatorzy przedsięwzięcia z Zespołu Szkół Specjalnych dziękowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie i zachęcali do udziału w kolejnych edycjach. Nie zabrakło podziękowań za wsparcie patronom honorowym, a także Zakładom Mięsnym ,,Zakrzewscy” i Prezesowi PSS „Społem”. Przygotowano dla nich symboliczne upominki, a także piękny album – pokłosie konkursu, opracowany przez Urszulę Krzymowską i Jarosława Zaranka. W dowód uznania i podziękowania pamiątkowe albumy otrzymali z rąk biskupa organizatorzy konkursu z ZSS – dyrektor Beata Biernat, nauczyciel katechezy Grażyna Jarosz i Urszula Krzymowska. Krótkie wystąpienie skierował do przybyłych ks. Biskup. Podkreślił, że branie udziału w zmaganiach jest już zwycięstwem. W życiu ważna jest dobroć, a wtedy Duch Święty będzie nam pomagał. Zebrani mogli też podziwiać jakże wymowne prace, wyeksponowane na szkolnym korytarzu i w świetlicy.
J.O. 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe