11
2020
2012-12-05

Podatki i zmiany


Ubiegłotygodniowa sesja rady gminy Kosów Lacki dotyczyła przede wszystkim spraw związanych z funkcjonowaniem gminy i jej mieszkańców. Emocje, które towarzyszą mieszkańcom są związane przede wszystkim z uchwalaniem przez radnych podatków, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości i związanych z nią zwolnień została podjęta praktycznie jednomyślnie i nie odbiega zasadniczo od ubiegłorocznej.
Tradycyjnie burmistrz Jan Słomiak przedstawił informację dotyczącą pracy urzędu i decyzji przez niego podejmowanych w czasie między sesjami.
Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosów Lacki. Zdecydowano również o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Podczas ostatniej sesji zdecydowano o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 i w budżecie gminy na bieżący rok.
LK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe