2
2020
2019-04-30

Po zawód i praktyczną wiedzę do „Rolnika”


W czwartek 25 kwietnia Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim otworzył drzwi dla swoich potencjalnych uczniów. To jedna z 52 szkół w Polsce, działająca pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Dniu Otwartym uczniowie podejmujący w tym roku decyzję o wyborze szkoły, ich rodzice i wychowawcy mieli okazję zapoznać się
z ofertą kształcenia oraz warunkami nauki w szkole.

W sokołowskim ZS CKR młodzież kształci się na kierunkach ściśle związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową. Jak podkreśla dyrektor placówki Sławomir Wróblewski – szkoła kładzie duży nacisk na to, aby młodzi ludzie, opuszczający jej mury, zostali maksymalnie wyposażeni w umiejętności i wiadomości, które pomogą im jako fachowcom, odnaleźć się na rynku pracy.

- Stawiamy na kształcenie praktyczne, dlatego w naszej ofercie mamy klasy patronackie oraz klasy, mające podpisane umowy z zakładami pracy, w których będą odbywały się praktyki. To gwarancja, że młodzież będzie nabywała niezbędne umiejętności – mówił podczas rozmowy.

Jedną z takich klas jest Technik Technologii Żywności, która została objęta patronatem firmy „Sokołów” S.A.. Tego dnia w szkole gościł dyrektor zakładu Sokołów S.A. Oddział
w Sokołowie Podlaskim – Kazimierz Kisiel oraz główny technolog sokołowskich Zakładów Mięsnych – Paweł Bindas.

- Jest to bardzo atrakcyjny zawód, trochę na bazie Technikum Przemysłu Spożywczego, jaki był we wcześniejszym Zespole Szkół Zawodowych. Zakłady Mięsne są żywo zainteresowane współpracą z naszą szkołą, gwarantują sto procent zatrudnienia na bardzo atrakcyjnych warunkach. Mało tego, ktokolwiek zechce uzupełniać wykształcenie, czyli pójść na studia wyższe w systemie zaocznym, „Sokołów” S.A. pokryje do 70 proc. kosztów tychże studiów. Dla młodego człowieka, u którego sytuacja w domu może nie jest atrakcyjna, jest to dobra oferta chociażby z samego punktu widzenia finansowego.
Z kolei od strony naukowej, ta specjalizacja daje spory zakres możliwości, ponieważ obecnie jest bardzo wiele kierunków studiów związanych z żywieniem czy z dietetyką
– mówił dyrektor ZS CKR.

Drugą klasą objętą patronatem holdingu „Sokołów” S.A. jest Operator Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego w Branżowej Szkole I Stopnia. Dzięki umowie uczniowie dwa dni w tygodniu spędzają na praktykach w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim, a przez trzy dni mają zajęcia w szkole. Od firmy otrzymują stypendium. Pod tym względem szkoła branżowa zastąpiła istniejące wcześniej „zawodówki”.

- W klasach patronackich: Technik Technologii Żywności oraz Operator Maszyn i Urządzeń Rolniczych zajęcia praktyczne odbywają się w firmie „Sokołów” S.A.. Za realizację podstawy dydaktycznej odpowiada kadra szkoły, zaś od strony logistycznej organizacją zajmują się Zakłady Mięsne. Jest to jedyny zakład pracy, który płaci za praktyki. Jest to także zapisane w umowie patronackiej. Te zawody dość mocno eksponuję, ponieważ sądzę, że jest to bardzo dobra oferta dla uczniów. Nasz partner – marka „Sokołów” S.A. jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i poza granicami – dodaje Sławomir Wróblewski.

Wzajemna współpraca obu podmiotów zapewnia uczniom szerokie perspektywy dalszego rozwoju zawodowego w firmie, która jest jednym z największym pracodawców w regionie. Dyrektor ZS CKR podejrzewa, że w tym roku podobnie jak w zeszłym, nabór do tych klas będzie udany i zgłosi się komplet uczniów chętnych do rozpoczęcia nauki w szkole branżowej i technikum.

Wśród popularnych obecnie zawodów znajduje się Technik Agrobiznesu połączony z możliwością powiększania swojej wiedzy o elementy bezpieczeństwa pożarowego.
Ten kierunek będzie szkołą patronacką Straży Pożarnej. Daje on możliwość zdobycia ciekawego zawodu z perspektywami pracy w różnych zakładach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Jak podkreśla dyrektor „Rolnika”, dzięki temu przybywa młodzieży w jednostkach OSP.

- Jest to klasa mundurowa strażacka. Mamy podpisaną umowę z Państwową Strażą Pożarną. W pierwszej klasie mundurujemy ucznia, czyli wyposażamy od butów po czapkę i po skończeniu szkoły ten strój staje się własnością ucznia. Dodatkowo uczniowie mają zajęcia z edukacji pożarowej, które prowadzone są przez zawodowego strażaka. Zajęcia praktyczne prowadzone są w strażnicy OSP Cukrownia albo w PSP. Kierunek kończy się państwowym egzaminem, po którego zdaniu uczeń staje się pełnoprawnym członkiem OSP oraz co się z tym wiąże, może wyjeżdżać do akcji ratunkowo-gaśniczych. Jest to profil związany jak najbardziej z rolnictwem, ale jest na nim także trochę przedmiotów rachunkowych jak prowadzenie przedsiębiorstwa
– dodaje dyrektor.

Na profilu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zajęcia są prowadzone w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach gastronomicznych. Na brak pracy absolwenci tego kierunku nie mogą narzekać, ponieważ zatrudnienie w branży gastronomicznej jest bardzo duże. Oprócz możliwości zdobycia zawodu i średniego maturalnego wykształcenia szkoła proponuje zdobycie zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia o kierunku Kucharz. Uczniowie kształcący się na tych kierunkach biorą udział w wielu różnego rodzaju konkursach m.in. podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz angażują się przy różnych wydarzeniach w lokalnym środowisku, gdzie mogą wykorzystać swoje kulinarne umiejętności.

Technik Rolnik, Technik Agrobiznesu oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki dają uprawnienia rolnicze niezbędne przy zakupie ziemi rolnej. Szkoła dysponuje
70-hektarowym gospodarstwem rolnym, nowoczesnym sprzętem rolniczym oraz budynkami inwentarskimi oraz innymi, służącymi do przechowywania płodów rolnych oraz wszystkiego, co związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Klasa Technik Weterynarii cieszy się szczególnym zainteresowaniem uczniów spoza powiatu. W tej chwili w 1 klasie połowa uczniów pochodzi spoza miasta. Zajęcia odbywają się w gabinecie lekarskim w pełni wyposażonym do zajęć praktycznych.
Z kolei dla osób zainteresowanych przyrodą, ochroną środowiska i posiadających wyobraźnię przestrzenną utworzono profil Technik Architektury i Krajobrazu.

Uczniowie odwiedzający szkołę podczas Dnia Otwartego wzięli udział w atrakcyjnych pokazach kierunków kształcenia, prezentowanych przez uczniów poszczególnych klas.
W każdej pracowni zapoznawali się z konkretnym zawodem oraz mieli możliwość zadawania pytań związanych z daną dziedziną. Odbywały się m.in. elementy zawodów pożarniczych z trafianiem do celu hydronetką, wyciskanie soków oraz oleju z dyni i siemienia lnianego i profesjonalny pokaz drinków. Przygotowano także faktorię sztuki, małe ZOO z kotami, psami, kucykiem i cielętami, pokaz sprzętu rolniczego z parku maszynowego i biznesroom.

Dzień Otwarty cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Szkołę odwiedziło ponad 750 uczniów zarówno z sokołowskich szkół, jak i całego powiatu m.in. z Miedznej, Warszawy, Grębkowa, Wyszkowa, Kryp, Nura, Drohiczyna, Ossowa, Żeliszewa, Radzymina, Jakubowa, Dobrego, Wołomina, Siedlec oraz Jakubowa koło Mińska Mazowieckiego.

Dyrekcja wraz z kadrą pedagogiczną dziękują wszystkim za przybycie i wyrażają nadzieję, że młodzież odwiedzająca tego dnia szkołę,  zechce rozpocząć w niej naukę
od września.


Ewelina Wolska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe