17
2020
2017-03-30

PCPR dla osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działające przy Starostwie Powiatowym przygotowuje program „Przyszłość aktywna i samodzielna”, który ma zwiększyć szanse na prawidłowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych.

Projekt „Przyszłość aktywna i samodzielna” na terenie powiatu sokołowskiego realizowany będzie po raz drugi. Skierowany jest do wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 roku życia oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych mających nie więcej niż 64 lata. Celem programu jest m.in. wyrównanie szans na rynku zawodowym, ale także próba integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi. Udział w programie przewidziany jest łącznie dla 21 osób, którzy zostaną wyłonieni w czasie rekrutacji -
14 osób z niepełnosprawnościami oraz 7 wychowanków pieczy zastępczej. Jak mówi kierownik PCPR w Sokołowie Podlaskim Maria Lilia Kosel:
Chcemy, aby osoby niepełnosprawne, jak i osoby z rodzin zastępczych, podnosiły swoje kwalifikacje.
Każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem procesu usamodzielnienia na podstawie diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Proces usamodzielniania wspomagany będzie poprzez wyposażenie w umiejętności społeczno – zawodowe. Dla wychowanków rodzin zastępczych przewidziane jest wsparcie finansowe w postaci zasiłków, zaś dla osób niepełnosprawnych - podniesie swoich umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

Dla każdego uczestnika opracowana zostanie także indywidualna ścieżka reintegracji, w której zaplanowane zostaną min 3 instrumenty aktywnej integracji. Dla wychowanków pieczy zastępczej może to być trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych, poradnictwo rodzinne dla rodzin i otoczenia (prawnik i psycholog), grupowe warsztaty z doradcą zawodowym, 3-miesięczne staże zawodowe bądź usługa stylizacji wizerunku, zaś dla osób z niepełnosprawnością - trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych, poradnictwo rodzinne dla rodzin i otoczenia (prawnik i psycholog), grupowe warsztaty z doradcą zawodowym, kursy i szkolenia wg zdiagnozowanych potrzeb bądź usługa stylizacji wizerunku.
Będziemy realizowali różnego rodzaju kursy zawodowe, które pomogą znaleźć pracę i pomogą uzyskać konkretne kwalifikacje zawodowe. Osoby niepełnosprawne same będą decydowały o tym, jaki kurs zechcą wybrać – podkreśla Maria Lilia Kosel, kierownik PCPR w Sokołowie Podlaskim. - Kursy będą certyfikowane, czyli później realnie pomogą w znalezieniu pracy, ze swojej strony będziemy pomagali znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym. Dla osób z rodzin zastępczych program będzie prowadzony w formie staży – czyli w wakacje będą mogły odbyć staż, za który otrzymają wynagrodzenie, zdobędą także cenne doświadczenie. Oczywiście wszystko jest bezpłatne, będą również bonusy, ale to już będzie ustalane indywidualnie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do siedziby PCPR w Sokołowie Podlaskim.
PjoF

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe