17
2020
2018-10-02

Patriotyczne spotkanie przy Siwym dębie


W piękne wrześniowe popołudnie 18 września w Lesie Przeździeckim na polanie przy tzw. Siwym dębie zgromadzili się dorośli, młodzież i dzieci.
To wielopokoleniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Miejskie Przedszkole nr 4 w Sokołowie Podlaskim „Leśna Kraina” dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatorkami przedsięwzięcia były dyrektor Ewa Zakrzewska oraz nauczycielki Katarzyna Nawacka i Katarzyna Kruszewska.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu edukacyjnego „100 lip na 100-lecie Niepodległości", realizowanego wspólnie z Nadleśnictwem Sokołów oraz programu wychowawczego „Leśne Biszkopty małymi patriotami", realizowanego we współpracy
z Hufcem ZHP Sokołów Podlaski. Na polanę przybyli: pięciolatki z „Leśnej Krainy”, przedszkolna Gromada Zuchowa „Leśne Biszkopty” (sześciolatki), 3 GZ „Dzielne Plastusie”, 13 GZ „Mali Odkrywcy”, 13 SDH Cichociemni im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej Zo, przedstawiciele 33 SDH „Avanti” im. Danuty Siedzikówny „Inki” i 91 SDH „Tanijas” im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka”, rodzice, babcie i dziadkowie przedszkolaków. Nie zabrakło zastępcy Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Krzysztofa Dąbrowskiego, Komendantki Hufca ZHP Sokołów Podlaski hm. Bożenny Hardej oraz instruktorów, a także przedstawicieli Nadleśnictwa Sokołów – zastępcy nadleśniczego Macieja Wójcickiego i gospodarza miejsca leśniczego Waldemara Szmurło.

Siwy dąb to pomnik przyrody i miejsce pamięci, związane z powstaniem styczniowym.
To tutaj w marcu 1863 roku wojska carskie pod dowództwem ppłk Gieorgija Papaafanasopuło okrążyły powstańczy obóz partyzanckiego oddziału Jana Matlińskiego „Sokoła". Po krótkiej walce Rosjanie zdobyli obóz, lecz głównym siłom powstańczym wraz z Matlińskim udało się wymknąć. Legenda mówi, że ujętych powstańców powieszono na Siwym dębie, jednym z największych dębów w rejonie tzw. Siwego Bagna. Opowiadał o tym Jerzy Tomczuk, długoletni pracownik Nadleśnictwa Sokołów, pasjonat historii. W opowieści nie zabrakło przypomnienia postaci ks. Brzóski, ostatniego dowódcy powstania styczniowego. Zebrani z dużym zainteresowaniem i ze wzruszeniem wysłuchali opowieści. Szczególny nastrój spotkania podkreśliła melodia odegrana na trąbce przez W. Szmurło, a także wiersz Czesława Janczarskiego, „O czym szumi stary dąb”, z zaangażowaniem recytowany przez przedszkolne zuchy. Było też wspólne śpiewanie pieśni „Szara piechota” i jabłka od organizatorów, a wszyscy goście otrzymali na pamiątkę statuetkę „Drzewa wolności".

Wiceburmistrz Krzysztof Dąbrowski podziękował za zaproszenie i wpajanie młodym ludziom wartości patriotycznych. Wzruszona Komendantka Hufca podziękowała Jerzemu Tomczukowi za możliwość wysłuchania opowieści o żołnierzach - powstańcach, która wpisuje się w tak bliską harcerzom ideę służby Polsce. - W tym roku przypada też 100-lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego. W imieniu małych i dużych patriotów serdecznie dziękuję wielkiemu patriocie p. Jerzemu, który ma imię jak patron skautów
i harcerzy Św. Jerzy. Gratuluję pięknej pasji i dziękuję za przekazywanie zuchom, harcerzom i instruktorom wiedzy historycznej i przyrodniczej. W dowód wdzięczności proszę przyjąć kubek z logo ZHP na gorącą herbatę z darów lasu. Wspomnę również naszych zacnych poprzedników, bohaterów walk narodowowyzwoleńczych harcerki i harcerzy Szarych Szeregów, z których jesteśmy wyjątkowo dumni w tym szczególnym dla nas wszystkich roku- mówiła. Podziękowała również dyrektor Ewie Zakrzewskiej za współpracę i wspólne działania zuchowe i harcerskie.

Inicjatorki przedsięwzięcia mają nadzieję, że leśne spotkanie przyczyniło się do rozwoju wśród podopiecznych postaw patriotycznych, rozbudziło szacunek i poczucie dumy wobec dorobku minionych pokoleń.


J.O. 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe