29
2022
2022-11-24

Pary małżeńskie z Gminy Repki świętowały Złote Gody


Pół wieku temu przyrzekali sobie miłość i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim jednak obiecali darzyć się uczuciem, które mimo wielu lat nie wygasło.

W sobotę 19 listopada 2022 r. dwadzieścia par małżeńskich z Gminy Repki świętowało Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Jubilatów w kościele pw. NMPNP w Repkach. Podczas mszy koncelebrowanej przez ks. kan. Tomasza Szmurło i ks. Roberta Nowaszewskiego pary małżeńskie odnowiły przyrzeczenia. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. kan. Tomasz Szmurło. Po nabożeństwie uroczystość kontynuowano w środowiskowej hali sportowo-rekreacyjnej. Jubilatów, ich rodziny i przybyłych gości w imieniu organizatorów powitała dyrektor GOK Ewa Czarkowska.
– "Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. Zapewne te słowa, pisarza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, można odnieść do Was czcigodni Jubilaci - powiedziała dyrektor otwierając uroczystość.

Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk pogratulowała Jubilatom wspólnie przeżytych 50 lat małżeństwa. Wyraziła wdzięczność i uznanie za ofiarny, codzienny trud, za siłę w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemnie w konsekwentnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświęcenie się w wychowaniu dzieci dla dobra rodziny. Podkreśliła, że wspólne życie rodzinne Jubilatów jest powodem do dumy, a także wzorem i przykładem godności, lojalności i wierności - wartości, które stanowią fundament życia rodzinnego. Życzyła Jubilatom pomyślności, dobrego zdrowia, pociechy z dzieci i wnuków, szacunku i wszelkiej życzliwości.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Repki Adama Czarnockiego listu gratulacyjnego od Prezydenta RP,  skierowanego do Jubilatów nastąpiła chwila dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Aktu dekoracji par dokonali Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk i Przewodniczący Rady Gminy Adam Czarnocki. Przed wręczeniem medali Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Monika Sulawiak krótko prezentowała każdą parę małżeńską.

Antoni Adamczuk w imieniu jubilatów podziękował organizatorom uroczystości za zaproszenie, pamięć i składane życzenia oraz za zorganizowanie pełnego serdeczności spotkania.

Wspaniałą uroczystość uświetnił koncert zespołu „Gang Marcela”. Na koniec lampką szampana wzniesiono toast za zdrowie jubilatów, a przy świątecznym torcie wspominano piękne i nieco trudniejsze lata wspólnego życia.

W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny uhonorowano medalami nadanymi przez Prezydenta RP małżonków: 

1. Krystynę i Antoniego Adamczuków
2. Barbarę i Dariusza Bartosiaków
3. Jolantę i Bogdana Bielarskich
4. Genowefę i Stanisława Biernackich
5. Lucynę i Zdzisława Czarnockich
6. Halinę i Kazimierza Kazimierczuków
7. Mariannę i Jana Kosieradzkich
8. Annę i Grzegorza Nasiłowskich
9. Aleksandrę i Franciszka Pietranik
10. Stanisławę i Edwarda Połok
11. Teresę i Mieczysława Połog
12. Halinę i Józefa Pióro
13. Krystynę i Henryka Przeździeckich
14. Zofię i Józefa Rogowiec
15. Zenobię i Jana Szadkowskich
16. Barbarę i Sławomira Trębickich
17. Anastazje i Jerzego Wyrozębskich
18. Stanisławę i Henryka Wyszomirskich
19. Krystynę i Henryka Zalewskich
20. Annę i Czesława Żurawskich


  

 
UG Repki/Ewa Czarkowska

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe