25
2022
2022-06-08

Otwarcie Centrum Dialogu Kultur


2 czerwca 2022 roku w dawnym budynku klasztornym o.o. reformatów przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku Centrum Dialogu Kultur. Projekt rewitalizacji cennych zabytków: zespołów poreformackich w Węgrowie oraz w Rawie Ruskiej na Ukrainie, dzięki któremu można było sfinansować to ogromne przedsięwzięcie, realizowany był od 2019 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Goście mogli obejrzeć w krużgankach wystawę obrazującą ogrom pozytywnych zmian, jakie zaszły w zabytku od 2015 do 2022 r., obejmujących m.in. remont elewacji, wymianę dachów, adaptację strychów na cele noclegowe, salę wielofunkcyjną pod szklaną kopułą w wirydarzu, wyremontowane ogrodzenie, parkingii ciągi piesze, multimedialną Ekspozycję Muzealną. Konserwacji poddano szereg wybitnych dzieł sztuki z freskami Michała Anioła Palloniego na czele.

Imprezę z właściwą sobie klasą poprowadziła Anna Popek. Rozpoczęło ją poruszające wystąpienie Księdza Kanonika Romualda Koska, który przedstawił rewitalizację zespołu poreformackiego. Aktu poświęcenia dokonał bp dr. Piotr Sawczuk - Biskup Drohiczyński wspomagany przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Białostockiej ks. Henryka Ciereszko i Biskupa Seniora Diecezji Elbląskiej ks. Piotra Wysockiego. Następie wysłuchaliśmy wystąpień bpa Piotra Sawczuka - Biskupa Drohiczyńskiego, Senator RP Marii Koc (w imieniu Stowarzyszenia Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur); Minister Magdaleny Gawin- Dyrektor Instytutu Pileckiego, Ks. Wiesława Dorosza- Dyrektora Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej i Olgi Semeniuk - Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz nastąpiło odczytanie listów gratulacyjnych od Premiera RP Mateusza Morawieckiego (list odczytał sekretarz Stanu w KPRM Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą) i Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego (list w jego imieniu odczytała Wanda Zwinogrodzka - Podsekretarz stanu MKiDN). Uroczystość otwarcia była okazją do podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w rewitalizację klasztoru w Węgrowie, którymi są: Premier RP Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; Magdalena Gawin – Dyrektor Instytutu Pileckiego; Andrzej Słodki - Kierownik Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Mirosław Starczewski- kierownik Delegatury Mazowieckiego WKZ w Siedlcach; Sebastian Wijas – Prezes Zarządu Fundacji PKO BP; Artur Kondrat – Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej; Renata Jaszczur - Dębiec - autorka architektonicznego projektu rewitalizacji; ze współpracownikiem - architektem Rafał Miałkowskim; Witold Żyngiel – architekt wnętrz; Samorząd Powiatu Węgrowskiego; Samorząd Miasta Węgrowa.

Wyróżnienie za zasługi dla Klasztoru Węgrowskiego- Medale Jana Dobrogosta Krasińskiego- otrzymali: bp Piotr Sawczuk - Ordynariusz drohiczyński; Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą; Katarzyna Różycka – Prezes Fundacji ORLEN; Andrzej Słodki – Kierownik Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Miłym akcentem stało się przekazanie przez Starostę Ewę Besztak i Zarząd Powiatu Węgrowskiego podziękowań dla Ks. Proboszcza Romualda Koska oraz członków Stowarzyszenia Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur (działającego społecznie od 2013 roku), z autorką koncepcji Centrum Dialogu Kultur – Senator RR Marią Koc na czele.

Uroczystym punktem programu było odczytanie aktu założycielskiego Centrum Dialogu Kultur.

Pierwszym koncertem w sali po Wirydarzu był znakomity występ Polskiego Chóru Męskiego pod dyr. prof. Piotra Jańczaka. Część widzów miała szczęście ponownie spotkać się z chórem na koncercie popołudniowym. Partnerem wydarzenia był Totalizator Sportowy.Info. klasztorwegrow.pl
Fot. Marcin Ławrysz

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe