17
2020
2013-06-12

Ośrodek zdrowia musi pozostać


W ubiegłym tygodniu na kolejnej sesji spotkali się radni gminy Ceranów. Wójt gminy Krzysztof Młyński przedstawił informację z wykonania uchwał rady oraz z działalności urzędu w okresie międzysesyjnym.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2013 roku. Określono także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Zdecydowano w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę oraz dokonano ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Radni  podjęli uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2020. Jednak najwięcej emocji i pytań pojawiło się podczas omówienie spraw związanych z Ośrodkiem Zdrowia
w Ceranowie. Jest on jednym z nielicznych w powiecie sokołowskim, który prowadzi SP ZOZ w Sokołowie, a nie prywatna przychodnia. Jednak może się to zmienić. Pracująca w ośrodku lekarka z uwagi na fakt pracy na pół etatu złożyła wymówienie. Jednak radni postanowili, że za wszelką cenę lekarz w gminnym ośrodku musi być i to od 1 lipca. Wkrótce ma odbyć się spotkanie z dyrekcją szpitala, na którym mogą zostać ustalone dalsze warunki współpracy. Dalsze funkcjonowanie ośrodka jest konieczne ze względu na dobro mieszkańców.

LK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe