2
2020
2018-03-20

Odszedł prof. Jan Izdebski


5 marca 2018 r. w wieku 81 lat zmarł prof. dr hab. Jan Izdebski, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Chemii  (1981-1990), Kierownik Zakładu Chemii Organicznej, wieloletni Kierownik Pracowni Peptydów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Warszawie 13 marca na Powązkach Wojskowych.

Jan Izdebski urodził się w Sokołowie Podlaskim, ukończył I Liceum Ogólnokształcące, w latach studiował 1954 – 1959 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UW. Stopień doktora uzyskał w 1965. Odbył podoktorski staż zagraniczny w laboratorium prof. Miklosa Bodanszky’ego  w Cleveland w USA, w latach późniejszych pracował w laboratorium dr. Choh Hao Li  (University of California, USA) oraz w laboratorium laureata nagrody Nobla prof. Andrew Schally’ego (University of New Orlean, USA).

Zainteresowania naukowe profesora Izdebskiego dotyczyły badań nad ustaleniem budowy antybiotyku peptydowego stendomycyny, badań w dziedzinie metodologii syntezy peptydów, za które uzyskał w 1979 roku stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W dalszych latach prowadził badania nad hormonami ssaków i syntezą aktywnych związków przeciwbólowych. Szczególnym osiągnięciem zakończyły się badania na polu syntezy aktywnych analogów czynnika uwalniającego hormon wzrostu (GH-RH), zapoczątkowane podczas pobytu prof. Izdebskiego w laboratorium prof. Andrew Schally’ego. Jeden z aktywnych analogów GH-RH otrzymanych w Pracowni Peptydów we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym został opatentowany.

Profesor Izdebski współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Należał również do Komitetu Redakcyjnego wiodącego czasopisma w dziedzinie chemii peptydów Journal of Peptide Science.

Wypromował licznych magistrów i doktorów chemii. Przez lata był związany z Olimpiadą Chemiczną oraz Polskim Towarzystwem Chemicznym. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał szereg nagród, między innymi nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej.

Profesor z wielkim sentymentem wspominał okres spędzony w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie i podkreślał, jak bardzo nauka w  szkole wpłynęła na przyszłe zainteresowania. Wymieniał nauczyciela chemii Hieronima Węża, matematyki – Henryka Wiśniewolskiego i fizyki Stanisława Rybaka. Z wdzięcznością pisał o Antoninie Wiśniewolskiej (biologia), Zygmuncie Kamińskim (j. polski), Michale Plewnickim (łacina). Wyrażał też zadowolenie, że szkoła nie zapomina o swoich absolwentach.

W rodzinnym mieście pamięć o wybitnym rodaku została utrwalona między innymi w wydawnictwie Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Na życiowych szlakach” oraz publikacji wydanej przez I LO z okazji 60-lecia szkoły (1948-2009). Jana Izdebskiego na łamach naszego tygodnika wspominał Wacław Kruszewski.

J.O.  
Fot. www.chem.uw.edu.pl

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe