29
2022
2013-02-07

Od kogo odszkodowanie


Chociaż mamy kalendarzową zimę, odwilż powoduje, że do niedawna zalegające masy śniegu topnieją, odsłaniając nasze drogi i chodniki. Czasami w ogóle nie zastanawiamy się kto jest właścicielem danego odcinka drogi, a ta wiedza niekiedy może się nam przydać.
Chodzi przede wszystkim o fakt, że ze względu na zły stan dróg lub chociażby niewłaściwe oznakowanie uszkodzimy nasze auto. Może to nam pomóc w ewentualnym kierowaniu roszczeń o odszkodowanie. 
Zima ma to do siebie, że odsłania różnego rodzaju niespodzianki, które przez kilka miesięcy pojawiły się na drogach. A styczność
z wybojami i dziurami skutkuje uszkodzeniem zawieszenia lub kół,  urwaniem tłumika czy też uszkodzeniem miski olejowej, o połamanych felgach nie wspominając.
Wielu zarządców polskich dróg zdając sobie sprawę z ich fatalnego stanu zawiera odpowiednie ubezpieczenie, które mają zabezpieczyć przed wypłatą odszkodowań za zdarzenia powstałe w wyniku zaniedbań związanym z właściwym utrzymaniem dróg.
O odszkodowanie za uszkodzony samochód z powodu złego stanu dróg czy też złego oznakowania przeszkody możemy się ubiegać niezależnie od tego czy określony zarządca zawarł odpowiednie ubezpieczenie czy nie.
Aby tak się stało, najważniejsze jest zgromadzenie dowodów, które mogą potwierdzić szkodę, jej rozmiary, miejsce i czas powstania. Wydaje się, że najbardziej przydatną będzie notatka policyjna z miejsca zdarzenia. Do tego należy dodać dokumentację fotograficzną, jak również oświadczenia świadków, którzy znaleźli się w pobliżu.
Zasada jest jedna. Nie ma niczyich dróg, każda ma właściciela. Jeśli samochód zostanie uszkodzony np. z powodu złego stanu drogi lub przez konar spadającego drzewa, to roszczenia powinniśmy kierować do zarządcy drogi. O tym, kto jest zarządcą drogi, zależy od tego, czyją własność stanowi droga.
Ddrogi publiczne dzielą się na następujące na kilka kategorii i tak: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Ulice leżące w ciągu wymienionych dróg należą do tej samej kategorii, co te drogi. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.
Budowa, utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie dróg wewnętrznych należy do zarządcy określonego terenu. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcami dróg są dla dróg: krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, dla gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do licznych obowiązków zarządców drogi należy m. in. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywanie robót interwencyjnych, robót zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg oraz wyznaczenie objazdów, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. Właściwe utrzymanie drogi to także odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskiej nawierzchni dróg.

lk (podst. GP)

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Mogę przesłać zdjęcia jak wygląda chodnik w Białobrzegach w Gminie Sterdyń

mieszkanka
2013-02-09 12:47:58
Strona 1/1


Dane kontaktowe