29
2022
2013-10-21

Ocalmy od zapomnienia


W roku 2014 Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej będzie realizowało projekt pod nazwą „Ocalmy od zapomnienia”, którego celem jest poprawa jakości życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Michała Lefevr, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Sterdyni i wpisanego do rejestru zabytków. 

Nagrobek ten jest obiektem o dużych wartościach artystycznych i historycznych. Wykonany został szarego piaskowca i pochodzi z 1855 r. Zadanie realizowane będzie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na latach 2007-2013.

Planowany koszt realizacji zadania to kwota 24.780,00 zł. Zgodnie z umową przyznania pomocy, zawartą w dniu 8 sierpnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, a Towarzystwem Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, przyznana pomoc ze środków Unii Europejskiej wyniesie 19824, 00 zł. Środki własne Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej to kwota 4956, 00 zł, z tego środki pochodzące z kwesty „OCALMY” przeprowadzonej na renowację zabytkowych nagrobków w dniu 1 listopada 2012 r. na cmentarzu parafialnym w Sterdyni wynoszą 3.600,00 zł. 

Operacja pt. „Ocalmy od zapomnienia” zostanie przeprowadzona w Sterdyni w gminie Sterdyń, województwo mazowieckie, powiat sokołowski, na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizowaną przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Dolina Bugu” z siedzibą w Drohiczynie, wybrana do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013. Oprócz prac konserwatorskich nagrobka Michała Lefevre zostaną przeprowadzone w 2014 r. spotkania z cyklu „Ocalmy od zapomnienia” w trzech miejscowościach parafialnych na terenie gminy Sterdyń: Łazówek – w świetlicy wiejskiej, Seroczyn - w świetlicy wiejskiej i Sterdyń - w siedzibie TMZS. Tematem spotkań będzie przypomnienie lub poinformowanie lokalnej społeczności o ludziach zasłużonych dla rozwoju Sterdyńskiej Ziemi, a pochowanych na cmentarzach parafialnych w Sterdyni, Seroczynie i Łazówku, jak również wspomnienie osób, o których napisane jest na epitafiach w kościołach.
Projekt będzie realizowany przy współpracy Urzędu Gminy w Sterdyni.

STANISŁAWA MACIAK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe