17
2020
2014-08-09

Ocalają od zapomnienia


Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej od wielu lat dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi najbliższej. Ostatnio członkowie TMZS przeprowadzili szereg działań w ramach projektu „Ocalmy od zapomnienia”.

Celem projektu była poprawa jakości życia oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka na mogile Michała Lefevre, który był właścicielem majątku ziemskiego w Kiełpińcu. W swoim testamencie ofiarował on część ziemi najuboższym mieszkańcom Kiełpińca i Białobrzeg. W pomięci mieszkańców zachował się jako dobry pan i przyjaciel ludzi. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Sterdyni. Napis na jego nagrobku głosi: Przyjaciele i sąsiedzi dla uczczenia pamięci Michała Lefevre w dniu 7 września 1855 r. przedwcześnie zmarłego pomnik ten wznieśli. Pomnik jest wpisany do rejestru zabytków. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in.: zdemontowanie nagrobka na pojedyncze elementy, wykonanie nowego zbrojonego fundamentu i montaż na nim nagrobka, zdezynfekowanie i usunięcie nawarstwień organicznych i doczyszczenie mechaniczne, dokonanie uzupełnień zniszczonych partii pomnika, zabezpieczenia powierzchni przed porostami, grzybami, mchami, umieszczenie urny na zwieńczeniu nagrobka, dokonanie hydrofobizacji wszystkich powierzchni obiektu, wykonanie opaski odwadniającej wokół nagrobka. Zostanie również sporządzona dokumentacja konserwatorska. 
Ponadto realizując zadania projektu Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej w lipcu przeprowadziło okolicznościowe spotkania, którym przyświecał cytat z wiersza Franciszka Kobrynczuka Nauka” -  „Historii wiele się naczytasz/ Na epitafiach, starych listach,/ Na słojach drzew, cmentarnych płytach,/ Ruinach i wykopaliskach”. 
W trakcie spotkania w Sterdyni prezes Towarzystwa Mieczysław Szymański przedstawił obszerną prezentację multimedialną o ludziach zasłużonych nie tylko dla społeczności lokalnej, a pochowanych na cmentarzu parafialnym. Zebrani obejrzeli zdjęcia nagrobków wójtów (m.in. Wincentego Krysiaka, Franciszka Miszczuka, Jana Rominkiewicza), bardzo wielu osób duchownych, a także innych zmarłych (m.in. weteranów powstania styczniowego Marcelego Jakubowskiego i Józefa Zdrojkowskiego)  i tych, którzy stracili życie w czasie powstań, wojen i trudnych lat po II wojnie światowej. Prowadzący przekazywał ciekawe  informacje, była też okazja do wspomnień i podzielenia się wiedzą na temat bohaterów prezentacji. Wielu z nich ma także epitafia w kościele parafialnym w Sterdyni - m.in. hr. Ossolińscy, Paulina i Ludwik Górscy, Sebastian Rosicki, Franciszek Krysiak, Kazimierz Krysiak, bp. Wacław Skomorucha. 
Z kolei Seroczynie znaczna część prezentacji poświecona była burzliwej historii miejscowości, w tym prześladowaniom unitów. Była okazja do zapoznania się z niezwykle ciekawą dokumentacją fotograficzną wielu wydarzeń.  Na spotkaniu w Łazówku, gdzie jest diecezjalne sanktuarium, nie mogło zabraknąć szczegółowych informacji o historii parafii, cudownym obrazie, kolejnych proboszczach. Duże zainteresowanie wzbudziły też fotografie zasłużonych osób i ich nagrobki oraz informacje o wydarzeniach związanych z podziemiem niepodległościowym. To w Łazówku pochowany jest m.in. major Franciszek Świtalski ps. „Socha”,.Komendant Obwodu Armii Krajowej Sokołów Podlaski „Sęp", „Proso".
Partnerzy projektu wykonali także swoje zadania. Urząd Gminy w Sterdyni zapewnił nieodpłatną publikację o projekcie w Biuletynie Informacyjnym Gminy Sterdyń, stowarzyszenie Sterdyńskie Forum Rodziców uporządkowało teren wokół pomnika, 
a przedsiębiorca Wiesław Kur zakupił znicze i kwiaty.
Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

J.O.        
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe