17
2020
2012-12-07

Obradowali radni gminy


Sesja rady gminy Sabnie, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, zdominowana została przez funkcjonowanie służby zdrowia. Co nie znaczy, że inne uchwały podjęte przez radnych nie dotyczyły ważnych problemów związanych mieszkańcami gminy.
Już na początku obrad wójt gminy Ireneusz Wyszyński przedstawił sprawozdanie dotyczące jego działalności i funkcjonowania urzędu pomiędzy sesjami.
Ubiegłotygodniowa sesja rady była ściśle powiązana z ustaleniem wysokości podatku, który będzie obowiązywał na terenie gminy Sabnie. Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku. Następnie przyjęli pakiet uchwał związanych z wysokością poszczególnych podatków. Określono podatek od nieruchomości i zasady zwolnienia, a także wysokość stawek podatku od środków transportowych. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, logopedy szkolnego.
Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gmin  na lata 2012-2020 oraz zmian w budżecie na bieżący rok.

LK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe