17
2020
2013-03-04

Obradowała rada miasta


Sesja Rady Miasta w Sokołowie Podlaskim została zdominowana przez spór jaki pojawił się pomiędzy miastem, a gminą i dotyczył zmiany granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów. O tym w oddzielnym artykule.
Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał, które są ważne dla mieszkańców miasta. Zgodnie z tradycją już na początku obrad burmistrz Bogusław Karakula przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał i działalności w okresie sesyjnym. Pewny niepokój pojawił się podczas podejmowania uchwały w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu, a chodziło o niebagatelną kwotę 9 mln zł. Ma on zostać przeznaczony na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, ponad 6 mln oraz planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ok. 2 mln. I chociaż niektórzy radni dopytywali, czy nie wpłynie to na inne możliwości dofinansowania, to skarbnik uspokoiła, że nie ma zagrożeń, a budżet funkcjonuje dobrze. Ostatecznie projekt uchwały poparło 12 radnych.
Miasto podpisało wstępną umowę z województwem mazowieckim w sprawie wspólnej inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627, ulica Wesoła do Alei 55-lecia. Miasto zobowiązało się do wykonania dokumentacji technicznej o wartości ponad 53 tysiące złotych.
Radni poprzez uchwałę wyrazili zgodę na nabycie działki przy ulicy Sapacerowej za 110 tys. Jest ona niezbędna w celu obsługi infrastruktury technicznej. Sokołowscy radni określili również zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i zwolnienia od tych opłat. Obecnie pełny koszt godziny usług opiekuńczych wyniesie 20, 63 zł.
Dużo czasu zajęło radnym wysłuchanie i podjecie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i gimnazjów prowadzonych na terenie miasta.
Istotną sprawą dla mieszkańców Sokołowa jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Na ostatniej sesji radni zajęli się uchwaleniem regulaminu dotyczącego tego tematu. Regulamin jest ważną częścią składową ustawy tzw. śmieciowej. Określa selektywne utrzymanie czystości, określa zakres sprzątania przed posesjami, podaje rodzaje i pojemności pojemników potrzebnych do zbierania odpadów komunalnych. Obecni na sesji mieszkańcy narzekali na zbyt małą częstotliwość zabierania tych odpadów i niewystarczające ilości pojemników. Regulamin określił również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie. Przy tej okazji pojawił się problem bezpańskich i wałęsających się psów. Burmistrz zapewnił, że takie zwierzęta są wyłapywane i umieszczane w specjalnie do tego przystosowanym miejscu. Żywione są odpadami otrzymywanymi z zakładów mięsnych.
Radni dokonali również zmiany w statucie miasta, a dotyczącym powoływania i odwoływania skarbnika. Zgodnie z obowiązkiem dokonania nowego, stałego podziału miasta na obwody wyborcze w wyborach do rad gmin, podjęta została stosowna uchwała. I tak w Sokołowie będzie 15 okręgów, określono ich granice i siedziby obwodowych komisji.
Rozpatrzono również wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Radni pytali o działanie monitoringu miejskiego. Jak zapewnił burmistrz była to inwestycja potrzebna, a dzięki współpracy z policją pojawiły się już pierwsze efekty związane z wykrywaniem osób naruszających prawo. Dużo miejsca poświęcono niedawnemu aktowi wandalizmu, który miał miejsce na ulicy Siedleckiej. Nieznany sprawca połamał 35 sadzonek klonu kulistego o wartości ponad 3 tysiące. Burmistrz wyznaczył nagrodę za schwytanie sprawcy. Na razie policja prowadzi czynności mające na celu ujawnienie wandala.

LESZEK KOPER

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe