17
2020
2013-02-01

Obowiązek odśnieżania chodników


Na stan dróg narzekają kierowcy. Śnieg i lód na jezdniach bardzo utrudniają jazdę. Jednak co mają powiedzieć osoby niezmotoryzowane. Przejście chodnikiem często graniczy z wyczynem sportowym.
Wiele z nich w ogóle nie jest odśnieżonych, na niektórych zalega błoto pośniegowe, jeszcze inne, choć odśnieżone pokryte są grubą warstwą lodu. Nic wiec dziwnego, że niektórzy z przechodniów stają się pacjentami poradni chirurgicznych i ortopedycznych.
Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że istnieje obowiązek odśnieżania chodników. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tekst jednolity) właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek usunięcia z chodnika przylegającego do nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Obowiązek odśnieżania powinien być realizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej.
Zarządcy i właściciele budynków zobowiązani są również do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów i innych elementów obiektów budowlanych - niezwłocznie po ich pojawieniu się. Równie ważne jest podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości poprzez posypywanie chodnika piaskiem lub innym materiałem.  
Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosły szkodę w wyniku nie wywiązywania się właściciela nieruchomości z wymienionych obowiązków, mają prawo żądać odszkodowania od właściciela posesji. Ponadto na właściciela nieruchomości może zostać nałożona kara grzywny lub mandat karny.

LK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe