43
2019
2019-05-14

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Repkach


3 maja w Gminie Repki biegiem masowym upamiętniono 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego, następnie wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk w towarzystwie zastępcy wójta Urszuli Sosny, biegaczy, reprezentacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Repkach na czele z prezesem Antonim Adamczukiem złożyła kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej, poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Wszystkich przybyłych na obchody rocznicowe przywitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach Ewa Czarkowska. Krótko odniosła się do moralno-politycznego znaczenia Ustawy Rządowej z 3 maja 1791r.:

- Wśród największych dzieł prawno-politycznych dawnej Rzeczypospolitej Konstytucja 3 Maja zajmuje miejsce szczególne. Jest ona bezspornie największą spuścizną po niepodległej Rzeczypospolitej. Dzisiejszy dzień to także święto Maryjne-Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Kult maryjny od wieków był wpisany w historię Polski. Wszyscy doskonale znamy towarzyszące przez cały okres pontyfikatu motto Jana Pawła II, odnoszące się do Maryi Matki Jezusa: Totus Tuus. Mamy szczęście, że możemy czerpać ze wspaniałego źródła dziedzictwa błogosławionego Jana Pawła II, które jest także dziedzictwem każdego Polaka i naszej ojczyzny. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, z szacunku dla mądrości płynącej z nauk i życia Jana Pawła II,z chwały patriotycznych czynów naszych przodków i współczesnych, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. I to będzie nasza najlepsza praca dla Polski i jej miejsca w świecie. Pracujmy tak, by- mówiąc słowami Konstytucji 3 Maja- „na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Pamiętajmy o przesłaniu Naszego Wielkiego Papieża, który mówił do nas – „Jesteście światkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” – mówiła dyrektor.

Pani Wójt krótko przedstawiła znaczenie Konstytucji 3 Maja:

- Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Dzisiaj Trzeci Maja zajmuje drugie miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorców do naśladowania, daje przykład zachowań patriotycznych. Dzisiejsze obchody mają charakter
patriotyczny.

Wójt życzyła wszystkim zgromadzonym miło spędzonego czasu, a sportowcom biorącym udział w „XI Biegu Konstytucji 3 Maja” - jak najlepszych wyników.


Wyniki „XI Biegu Konstytucji 3 Maja”:


Szkoły podstawowe – uczniowie kl. II i młodsi:

Dziewczęta:
I miejsce Lena Cielemęcka (Szkopy),
II – Gabriela Kupa (Skrzeszew),
III- Maja Krupińska ( Repki).

Chłopcy:
I miejsce Tymoteusz Bojar (Repki),
II – Filip Soszyński (Stara Wieś),
III – Aleksander Mercha (Repki).


Uczniowie kl. III –IV:

Dziewczęta:
I miejsce Swietłana Livitchi (Repki),
II – Julia Krasnodębska (Warszawa),
III – Alicja Siemieniak (Repki).

Chłopcy:
I miejsce Hubert Soszyński (Stara Wieś),
II – Mikołaj Kruś (Repki),
III – Kamil Wyszomierski (Skwierczyn).


Uczniowie kl. V-VI:

Chłopcy:
I miejsce Krystian Smuniewski (Smuniew),
II – Michał Kruś (Repki),
III – Kacper Grędziński (Szczecin).


Uczniowie kl. VII-VIII, gimnazjaliści:

Dziewczęta:
I miejsce Magdalena Żółkowska (Warszawa),
II – Magdalena Suchożebrska (Włodki),
III – Karolina Żółkowska (Krasnodęby Rafały).

Chłopcy:
I miejsce Michał Małyska (Repki),
II – Łukasz Trębicki (Sawice-Wieś),
III – Jakub Połosa (Gałki).


Kategoria – do 30 roku życia:

Panie:
I miejsce Monika Sawicka (Kobylany Górne)

Panowie:
I miejsce Adrian Waszczuk (Repki),
II – Krzysztof Floryszczyk (Repki),
III – Dominik Krasnodębski (Sokołów Podl.).


Kategoria – powyżej 30 roku życia

Panie:
I miejsce Barbara Wolska (Sokołów Podl.),
II – Magdalena Konobrodzka (Repki),
III – Małgorzata Litwiniak-Grędzińska (Szczecin)

Panowie:
I miejsce Andrzej Wierzbicki (Liszki),
II – Andrzej Konobrodzki (Repki),
III – Artur Grędziński (Szczecin). 

Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymali pamiątkowe medale, ponadto zdobywcom trzech pierwszych miejsc wręczono nagrody rzeczowe. Medalami dekorowała zwycięzców wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk, nagrody zaś wręczał darczyńca Pan Bernard Górski-właściciel Młyna „Bracia Górscy”. Tradycyjnie statuetki otrzymali najmłodsi uczestnicy Biegu. Trafiły one do Marysi Błońskiej ze Skorupek i Sebastiana Sadowskiego z Sokołowa Podlaskiego.

Organizatorzy Biegu GOK i GLUKS w Repkach serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów Konstytucji 3 Maja. Dziękują Pani wójt za objęcie patronatem „XI Biegu Konstytucji 3 Maja”, Panu Bernardowi Górskiemu za ufundowanie nagród. Serdecznie dziękują strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Repkach oraz Policji z Posterunku w Repkach. Gorące podziękowania kierują do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy uczestniczyli w Biegu, dając tym świadectwo pięknej sportowej, a przede wszystkim patriotycznej postawy.
Ewa Czarkowska
Fot. GOK w Repkach


« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe