2
2020
2017-12-05

O budżecie i finansach


29 listopada w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Obrady dotyczyły zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy.

W związku z wprowadzeniem planów dotacji z budżetu państwa na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochody bieżące wzrosły do kwoty 16 512 110,74 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 75 000 zł, z tytułu dotacji od Powiatu Sokołowskiego w związku z przekazaniem do realizacji w br. zadań inwestycyjnych polegających na budowie chodników przy drogach kategorii powiatowej w miejscowościach Jabłonna Lacka i Łuzki.

Przebudowa chodnika w Łuzkach o długości ok. 630 m zwiększyło plan wydatków gminy o 160 000 zł, natomiast przebudowa chodnika w Jabłonnie Lackiej na ul. Klonowej o długości ok. 165 m o 50 000 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w grupie "wydatki na programy, projekty lub zadania stałe". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu na przedsięwzięcie "Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bużyski poprawiającej dostęp do planowanej przeprawy promowej na rzece Bug pomiędzy miejscowościami Bużyski i Gródek" w związku z rezygnacją realizacji tego przedsięwzięcia.

Dokonano również zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu dotacji dla jednostek OSP na zakup drzwi ochronnych (4 000 zł), zwiększeniu planu dotacji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Bujałach (6 000 zł) oraz zmniejszeniu planu dotacji dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bujałach (26 000 zł). Dwie ostatnie zmiany związane są z różną liczbą dzieci w oddziałach w porównaniu do roku poprzedniego.

Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 6 700 zł na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej.

Oprac. Katarzyna Dybowska / Fot. UG Jabłonna Lacka

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe