17
2020
2018-01-09

O budżecie, hali sportowej i…


W środę 19 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej. Radni uchwalili zmiany w budżecie Miasta w roku 2017, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018-2035 i budżet na 2018 rok.

Na początku burmistrz Bogusław Karakula został odznaczony Medalem Jubileuszowym Polskiego Związku Działkowców za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych. Medal wręczyła specjalna delegacja. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

Zapytania, interpelacje radnych. Radna Krystyna Matysiak pytała o stan nawierzchni ul. Długiej. Burmistrz wyjaśnił, że firma na razie „połata” ubytki, a na wiosnę ruszą z przebudową. Odpowiadając na pytania radnego Michała Lipińskiego poinformował, że próg zwalniający na niebezpiecznym skrzyżowaniu Magistracka - Bulwar nie może być położony, a zmniejszenie podatku dla firm transportowych nie wiąże się z koniecznością zmian w budżecie. Natomiast przewodniczący RM Waldemar Hardej odpowiedział, że odpowiednie służby stwierdziły, że stan hałdy odpadów przy Segromecie jest zgodny z prawem. Radny Kobyliński i radny Wycech ponownie podnieśli sprawę Alei Zasłużonych. Burmistrz kończąc dyskusję na ten temat powiedział: „Niech wnioskodawcy sprecyzują, jak to ma wyglądać w praktyce, wtedy dopiero ten zamysł będzie przedmiotem rozważań Rady”. Radny Wycech pytał też o naprawę zdewastowanego placu zabaw na ZOR-ach. Otrzymał odpowiedź, że na placach zabaw prace będą wykonywane. Radny Kobyliński poruszył temat hali sportowej przy SP nr 6. Odpowiadając na pytania również innych radnych, burmistrz i radca prawny Stanisław Cieciera wyjaśniali, na jakich zasadach ma powstać w  partnerstwie publiczno-prywatnym hala widowiskowo-sportowa. Ta nowoczesna forma finansowania inwestycji jest nowością w Sokołowie, więc do sprawy jeszcze wrócimy.

Zmiany w budżecie Miasta w roku 2017.
Wprowadzone zmiany ustalają dotację dla zakładu budżetowego „Park Przemysłowy”, umożliwiając miastu wywiązanie się z płatności z tytułu podatku oraz opłaty za trwały zarząd. Burmistrz, zaprzeczając stwierdzeniu radnego Kobylińskiego, że to „park parkingowy a nie przemysłowy” informował: „Na terenie Parku Przemysłowego mieszczą się firmy transportowe, samochody nie stoją na miejskich ulicach, właściciele firm płacą czynsz, prowadzą działalność gospodarczą - usługi mechaniczne, piaskowanie podwozi itp. W Parku mieści się firma produkująca meble i firmy zajmujące się importem i dalszą dystrybucją towarów. Dużym zainteresowaniem cieszą się powierzchnie magazynowe. Miasto czyni starania o kolejne pieniądze na dostosowanie budynków”. Dodał, że w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim została wszczęta procedura odwoławcza w celu przejęcia przez miasto gruntów, po których biegną drogi na terenie Parku Przemysłowego. Z tytułu tych gruntów - własności Skarbu Państwa, miasto musi co roku ponosić opłaty za użytkowanie, a Park płacić miastu podatki za drogi. Ostatecznie radni, chociaż nie jednogłośnie, przyjęli zmiany w budżecie na rok 2017.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018-2035.
Na początku przewodniczący W. Hardej przedstawił pozytywne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, która określiła zadłużenie miasta jako dopuszczalne. W tym punkcie obrad również nie brakowało pytań, szczególnie radnego Kobylińskiego. Burmistrz wyjaśniał między innymi, że nie udało się sprzedać wszystkich działek planowanych do sprzedaży w 2017 r. Są przedsiębiorcy zainteresowani zakupem trzech działek. Planują zbudowanie na nich zakładu pracy. Trwa procedura przetargowa, w 2018 r. powinno dojść do sprzedaży. Radni wyrażali też swój niepokój o przyszłość losy RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne). Apelowali, by burmistrz pomógł staroście w doprowadzeniu  przetargów do końca i rozpoczęciu prac. Burmistrz zapewniał o współdziałaniu ze starostą w tej sprawie. Radni mówili też o konieczności usprawnienia komunikacji w mieście i rozpoczęciu prac przy przedłużeniu ulicy Piłsudskiego w kierunku południowym. Burmistrz poinformował, że w przyszłym roku będą wykupowane grunty pod budowę, potem zacznie się szukanie programu, który pozwoli uzyskać dotację.
Za projektem uchwały głosowało jedenastu radnych, czterech się wstrzymało.

Budżet 2018. Radny Rybak przedstawił opinię RIO na temat budżetu. Jest ona pozytywna. Potem były pytania radnych, wyjaśnienia, dyskusja, przerwa przed głosowaniem i oświadczenie - wniosek czworga radnych o dokonanie zmian ze względu na wysoki poziom zadłużenia. Ostatecznie Budżet Miasta na rok 2018 uchwalono jednogłośnie.

Dochody budżetu Miasta na rok 2018 mają wynieść 94.923.618,- zł, w tym dochody bieżące 82.596.536,- zł, dochody majątkowe 12.327.082,- zł. Wydatki ustalono w łącznej kwocie 103.694.216,- zł, w tym wydatki bieżące 82.596.076,- zł, wydatki majątkowe 21.098.140,- zł. Deficyt budżetu w wysokości 8.770.598,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Ustalono roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 10.000.000,- zł, dla zobowiązań zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.611.212,- zł, w tym: - z tytułu otrzymanych kredytów krajowych – 2.411.212,- zł, - wyemitowanych obligacji komunalnych - 1.200.000,- zł, emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 8.770.598,- zł, zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu. Określono przychody budżetu miasta na kwotę 12.381.810,- zł, rozchody budżetu miasta na kwotę 3.611.212,- zł.
Na sesji przyjęto też Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok, Miejski program przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok, nadano Statut Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim. Radni wysłuchali też informacji Komisji Rewizyjnej RM.
Miłym akcentem na zakończenie były podziękowania i życzenia od seniora Henryka Wiśniewolskiego, byłego radnego i emerytowanego nauczyciela I LO.
 
J.O.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe