17
2020
2019-04-29

O bezpieczeństwie w powiecie


10 kwietnia podczas V sesji Rady Powiatu Sokołowskiego Komendant Powiatowy Policji insp. Wiesław Nasiłowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Tomasz Wilk przedstawili stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sokołowskiego w 2018 r.

Komendant Powiatowy Policji poinformował, że rok 2018 został zamknięty w sokołowskiej Komendzie ze 100-procentowym zatrudnieniem
(101 funkcjonariuszy). Obecnie istnieją tam dwa wakaty, gdyż dwóch funkcjonariuszy odeszło w tym roku na emeryturę.

Liczba przestępstw ujawnionych przez sokołowskich policjantów na terenie naszego powiatu w minionym roku wynosi 873, a ich wykrywalność to 86%. Wykrywalność przestępstw w ramach tzw. siedmiu kategorii podstawowych (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, bójka i pobicie, rozbój, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia) wyniosła 61,6%.

W ubiegłym roku sokołowscy policjanci zabezpieczyli około 38 kg narkotyków takich jak: marihuana, amfetamina, kokaina, ecstasy i konopie indyjskie. Oprócz tego zlikwidowali 
3 plantacje konopi indyjskich zlokalizowanych na terenie naszego powiatu.

Jeżeli chodzi o działania prewencyjne, ujawniono ponad 2,5 tys. wykroczeń.
242 interwencje dotyczyły przemocy w rodzinie, podczas których ustalono
247 sprawców, z czego 190 było pod wpływem alkoholu. W sumie podczas interwencji domowych zatrzymano 89 osób. Liczba pokrzywdzonych wyniosła 325, w tym 250 to kobiety, 34 – mężczyźni, a 41 – dzieci.

Policjanci obserwowali także negatywne zjawiska związane z osobami małoletnimi. Odnotowano 7 czynów karalnych z udziałem 5 nieletnich sprawców. Policja wystosowała 137 wystąpień do sądu rodzinnego w Sokołowie Podlaskim, 20 wystąpień do innych instytucji i organizacji i 15 – do placówek opieki społecznej.

Co do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w roku 2018 doszło na terenie powiatu do
46 wypadków drogowych, w których rannych zostało 59 osób, a dwie poniosło śmierć na miejscu. Jest to znaczny spadek śmiertelności w wypadkach w porównaniu do roku 2017, kiedy to śmierć na drogach poniosło aż 6 osób. W ubiegłym roku najczęściej do wypadków dochodziło na drogach krajowych (20), mniej na drogach powiatowych i gminnych (15) i drogach kategorii wojewódzkiej (7). Najczęstsze przyczyny wypadków to: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

W 2018 r. sokołowscy policjanci przeprowadzili ponad 32 tys. badań stanu trzeźwości, podczas których zatrzymano 81 kierowców, będących pod wpływem alkoholu.
56 kierowcom zatrzymano prawo jazdy, a 826 – dowód rejestracyjny. 2400 kierowców zostało ukaranych mandatem karnym, natomiast prawie 2000 zostało pouczonych.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci otrzymali 990 zgłoszeń, z czego 543 zostało potwierdzone, a 206 wyeliminowane. Najwięcej zgłoszeń w powiecie sokołowskim dotyczyło nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwej infrastruktury drogowej, niszczenia zieleni, złej organizacji ruchu oraz wałęsających się bezpańskich psów.

Komendant Straży Pożarnej poinformował, że w 2018 r. z Komendy Powiatowej odeszło
2 funkcjonariuszy (jeden odszedł na emeryturę, drugi – przeniósł się do Komendy w Siedlcach). Komendantowi udało się jednak pozyskać dwóch strażaków na ich miejsce. Obecnie w sokołowskiej Komendzie jest zatrudnionych 55 funkcjonariuszy i 2 osoby cywilne. Ponadto pozostał do obsadzenia jeden wakat.

W ramach działań kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono 66 czynności. Skontrolowano 82 obiekty, w których stwierdzono 43 nieprawidłowości i wydano jedno upomnienie. W ramach ćwiczeń obowiązkowych przeprowadzono 19 ewakuacji, podczas których wyprowadzono z budynków łącznie 5112 osób.

W roku 2018 odnotowano 1005 zdarzeń. To niechlubny rekord w historii naszego powiatu. Poprzedni rekord miał miejsce w 2016 r. i wynosił 900 zdarzeń. W porównaniu do 2017 r. liczba interwencji zwiększyła się o 23%, a liczba miejscowych zagrożeń o 14%.

Ubiegły rok to także wzrost liczby pożarów o 59%. Zdarzeń tego typu odnotowano 203. 1/4 zgłoszeń dotyczyła pożarów budynków mieszkalnych. Niestety 4 osoby poniosły w nich śmierć.

W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się także liczba alarmów fałszywych, których odnotowano 97 (wzrost o 39%). Jak stwierdził st. bryg. Tomasz Wilk, najwięcej fałszywych alarmów generują tzw. czujki instalowane w budynkach.

Katarzyna Dybowska« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe