15
2020
2013-03-22

O bezpańskich zwierzętach


Problem opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności istnieje w większości gmin nie tylko powiatu sokołowskiego. Zdarza się, że wałęsające się sfory bezpańskich psów zagryzają zwierzęta leśne. Nic więc dziwnego, że i mieszkańcy nie czują się bezpieczni widząc biegające luzem, bez opieki psy. Każda gmina opracowuje wiec programy mający zmienić ten stan.
Podczas ostatniej sesji rady gminy Sokołów Podlaski radni przyjęli taki program.
Gmina współpracuje z lecznicą dla zwierząt oraz schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. W celu odnalezienia byłych lub pozyskaniu nowych właścicieli zwierząt gmina Sokołów Podlaski będzie umieszczać informacje o zwierzętach znalezionych i oczekujących na adopcję na tablicach ogłoszeń za pośrednictwem sołtysów oraz na stronach internetowych gminy. Jak zakłada przyjęty program, na terenie gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt, na stałe na interwencje i okresowo po wcześniejszym ogłoszeniu. Odławianiem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ma być realizowane poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych oraz propagowanie idei opieki nad zwierzętami i aktywne poszukiwanie dla nich nowych właścicieli. Kluczowym elementem programu jest edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt. Kampania skierowana jest zarówno do dzieci jak i dorosłych i ma za zadanie przedstawienie mieszkańcom gminy praw zwierząt, obowiązków i praw wynikających z faktu posiadania zwierzęcia, sposobów, możliwości i konieczności zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt. Przyjęto, że koszty realizacji zadań ponosi gmina, został zabezpieczony fundusz gminny na rok 2013 w kwocie 10 000 zł.

LK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe