17
2020
2015-02-17

Nowy sprzęt ratowniczy w gminie Bielany


W 2014 roku Gmina Bielany złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dotację na zakup sprzętu ratowniczego – zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla OSP w Bielanach Wąsach. 

W dniu 14 listopada 2014 roku, po otrzymaniu z WFOŚiGW w Warszawie pisma informującego o przyznaniu dotacji na zakup w/w sprzętu, Gmina Bielany podpisała umowę z  FIRE MAX , 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 224 na dostawę zakupionego sprzętu ratowniczego. Zakupiono: agregat hydrauliczny P630 SG z funkcja turbo, nożyce hydrauliczne S311, rozpieracz ramieniowy SP 310, 2 węże przedłużające. Wartość sprzętu wyniosła 43.000,00 zł, a wysokość dofinansowania WFOŚiGW 20.000,00 zł, co stanowi  47 %. 20.000,00 zł to dotacja otrzymana z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, przekazanej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem dla jednostki KSRG - OSP Bielany Wąsy, co stanowi 47 %, a pozostałą kwotę w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano ze środków własnych budżetu Gminy Bielany, co stanowi 7 % wartości zadania.
 
W dniu 12 grudnia 2014 roku została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Bielany. Dzięki otrzymanym dotacjom oraz zaangażowaniu niewielkiej kwoty środków własnych, będzie możliwe szybkie niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.
 
OPR. JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe