44
2018
2018-01-09

Nowy budżet dla Repek uchwalony


 Podczas XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia br. radni podjęli uchwałę budżetową gminy Repki na 2018 rok. Wcześniej projekt dokumentu pozytywnie zaopiniowały poszczególne komisje RG oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

W budżecie gminy na 2018 rok dochody zaplanowano na poziomie 19.167.800 zł, z czego dochody własne (6.263.879 zł) stanowić będą 32,7 procent kwoty, a pozostałą część dotacje i subwencje z budżetu państwa.

Wydatki oszacowano na 20.960.351 zł. Na inwestycje i programy finansowane z funduszy europejskich przewidziano 4.107.895 zł. Gmina planuje zainwestować najwięcej w transport i łączność 1.736.042 zł , znaczna kwota zainwestowana będzie w poprawę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy 1.430.267 zł.

Przychody gminy wyniosą 2.332.551 zł. Kwotę tę stanowią min. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, kredyt długoterminowy i spłaty udzielonych pożyczek. Deficyt osiągnie  wartość 1.792.551 zł.

Wójt Gminy Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz stwierdza, że budżet na 2018 jest odważny ale  realny do wykonania. Na  inwestycje czekają mieszkańcy naszej gminy, które spokojnie, wspólnymi siłami postaramy się  realizować. Jak podkreśla Wójt, konstruując budżet należy się kierować tym, na co gminę stać, brać pod uwagę przede wszystkim prognozy finansowe po stronie dochodów podatkowych i majątkowych. Należy mieć jednocześnie świadomość o konieczności realizacji zadań bieżących, jak również możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań w gminie.  
 
Info / Fot. UG Repki

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe