16
2020
2012-09-14

Nowe stowarzyszenie w Sterdyni


W dniu 30 sierpnia 2012 r. w siedzibie Zespołu Szkół w Sterdyni odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą: „Sterdyńskie Towarzystwo Wspierania Twórczości Lokalnej”.
Na zebranie przybyło 20 osób zainteresowanych rozwojem twórczości lokalnej. W zebraniu uczestniczył Czesław Marian Zalewski, Wójt Gminy Sterdyń. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie Agnieszkę Kur. Protokolantem została Stanisława Maciak. Zebrani podjęli uchwałę o założeniu stowarzyszenia, uchwalili statut i dokonali wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie: Ewa Mitowska, Agnieszka Kur i Stanisława Maciak.
Celem statutowym stowarzyszenia jest troska o rozwój twórczości ludowej i rękodzieła oraz pielęgnowanie tradycji i obyczajów podlaskiej wsi. Cele statutowe realizowane będą przez: 1. wspieranie osób zajmujących się twórczością ludową i rękodziełem, 2. organizowanie kiermaszów, wystaw twórczości ludowej i rękodzieła, 3 .promowanie twórczości ludowej i rękodzieła, 4. wspieranie działań promujących młode talenty, 5. organizowanie warsztatów z zakresu rękodzieła, 6. popularyzowanie dorobku twórczości ludowej, 7. gromadzenie dokumentacji dotyczących obyczajów tradycji i wyrobów tradycyjnej kuchni regionalnej.
W dyskusji zgłoszono następujące wnioski: - założenie ewidencji twórców lokalnych i wspieranie ich działalności, - zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do zbierania eksponatów z przeszłości dziejowej lokalnego środowiska celem wzbogacania zbiorów Izby Tradycji, - organizowanie wystaw prac poszczególnych twórców np. poprzez umieszczanie prac w gablocie znajdującej się w Urzędzie Gminy.
Pomocy w utworzeniu stowarzyszenia (przygotowania dokumentów i zorganizowania zebrania założycielskiego) udzieliła Patrycja Wojewódzka, Doradca ds. NGO zatrudniona przez Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe