7
2020
2019-07-09

Nowe drogi w gminie Repki


Ostatnie tygodnie w gminie Repki upływały pod hasłem remontów dróg. Nowe nawierzchnie zostały położone na drodze powiatowej wiodącej od Kobylan Górnych do granicy administracyjnej powiatu sokołowskiego oraz na drodze gminnej od miejscowości Gałki do Mołomotek.

Jedną z większych inwestycji drogowych w gminie Repki była przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Kobylany Górne – granica powiatu. Roboty na odcinku drogi o długości 5.405 mb rozpoczęły się już w 2018 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. poszerzenie nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem i wymianą istniejącej konstrukcji, położenie nawierzchni asfaltowej drogi o szer. 6 m, klasy Z,budowę chodników o szer. od 1,5 m do 2,0 m z kostki brukowej betonowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego i ścieku podchodnikowego, budowę wyspy dzielącej środkowej, usytuowanie peronów autobusowych, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, skrzyżowań z drogami niższej kategorii oraz przepustu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, usunięcie drzew i krzewów, a także oczyszczanie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp.

Koszt całej inwestycji to w sumie 7.247.589,95 zł,z czego około 1,5 mln zł przekazał powiat sokołowski, a Gmina Repki udzieliła powiatowi sokołowskiemu pomocy finansowej w wysokości 1.541.545,00 zł. Pozostałą część kosztów, czyli 4.200.000 zł pozyskano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Kolejną ważną inwestycją była przebudowa odcinka drogi gminnej z Gałek do Mołomotek o długości 800 mb. W dniu 25 czerwca nastąpiło jej oficjalne odebranie. Uczestniczyli w nim: Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk, pracownik referatu inwestycji Andrzej Skorupka, wykonawca inwestycji Adam Witkowski firma WIKRUSZ, inspektor nadzoru Marek Sadłowski, radna gminna Agnieszka Zieniewska oraz sołtys wsi Gałki Bożena Zieniewska i sołtys wsi Mołomotki Barbara Domańska.

Nowa nawierzchnia została wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, natomiast pobocza po obu stronach drogi - z kruszywa łamanego. Został również wykonany remont przepustu wzdłuż drogi. Koszt robót budowlanych wyniósł 426.565,45 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego to 75.000,00 zł.

Warto wspomnieć, że we wsi Gałki na odcinku od drogi krajowej K62 wzdłuż drogi gminnej przez wieś jest nowe oświetlenie typu LED. Koszt wymiany 12 słupów na odcinku 600 m wyniósł 44.280 zł.


Droga powiatowa Kobylany Górne - granica powiatuDroga gminna Gałki - Mołomotki

Oprac. KDC 
Info / Fot. UG Repki


« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

az miło popatrzec jak równo.

jugo
2019-07-14 21:22:29
Strona 1/1


Dane kontaktowe