17
2020
2013-05-10

Niepotrzebna uchwała rady powiatu?


Jak bumerang wraca sprawa dalszych losów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Interesują się tym mieszkańcy powiatu, którzy mogą stać się potencjalnymi pacjentami tej placówki.

Nie milkną dyskusje wśród radnych oraz członków rady społecznej, która działa przy szpitalu. Czy szpital stanie się spółką czy też zostanie przejęty przez operatora zewnętrznego? Okazuje się, że niekoniecznie. Wbrew panującej opinii pojawiła się inna opcja i jest wielce prawdopodobne, że zostanie przez zarząd powiatu przyjęta. Pierwszy krok w tym kierunku został zrobiony. Chodzi o pozytywne zaopiniowanie przez radę społeczną ZOZ uchwały pozwalającej na zaciągnięcie na rzecz szpitala kredytu w wysokości pięciu milionów złotych. Ma to być kredyt długoterminowy, zaciągnięty na dziesięć lat, a zabezpieczeniem będzie hipoteka na nieruchomość przy ulicy księdza Bosco w Sokołowie Podlaskim. Obecnie najważniejsze jest zbilansowanie przychodów z kosztami. Jak twierdzi dyrektor ZOZ Ewa Wojciechowska, szpital może to osiągnąć w sierpniu. Wtedy, po spłaceniu zobowiązań być może pojawi się szansa, aby szpital funkcjonował w dotychczasowym statusie. Na razie trwa wielkie oszczędzanie. Przeniesienie ZOL-u z Wyrozębów do Sokołowa dało wg dyrekcji około 60 tysięcy złotych, kolejne sto tysięcy miesięcznie ma przynieść porozumienie w sprawie obniżki poborów pracowników. Od kwietnia firma zewnętrzna przejęła usługi cateringowe i sprzątające, to zysk około 90 tysięcy. Nie przedłużone zostaną umowy, które zostały zawarte z pracownikami na czas określony. To kolejne oszczędności.
W ostatnich miesiącach podczas każdej z sesji rady powiatu dominującym tematem była sytuacja w sokołowskim SP ZOZ. Podobnie było i w ostatnim tygodniu kwietnia. Bez zbędnych dyskusji i formalności radni przyjęli roczne sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ za rok ubiegły oraz podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym rady społecznej działającej przy szpitalu. Wiązało się to ze złożoną rezygnacją przez wójta gminy Sokołów Podlaski Marcina Pasika. Bez zbędnych dyskusji radni powiatowi przyjęli przedstawioną przez dyrektor SP ZOZ Ewę Wojciechowską informację o sytuacji finansowej, z uwzględnieniem wniosków wynikających z opracowanego programu naprawczego. Największe emocje i dyskusje przyniosła jednak wprowadzona do porządku obrad uchwała w „sprawie akceptacji kierunków działań w celu poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ”.  W treści uchwały można przeczytać, że rada powiatu akceptuje kierunki działań podjęte przez dyrektora szpitala zmierzające do poprawy sytuacji, realizowane w szczególności w oparciu o program naprawczy opracowany przez Zakład Usług Konsultingowych Know How sp. z o.o. I dalej: „Rada powiatu wyraża poparcie dla działań prowadzących do możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego ZOZ we własnym zakresie oraz kontynuowania działalności w dotychczasowej formie organizacyjno-prawnej”. Zobowiązano też zarząd do przedstawienia radzie informacji o efektach w terminach do 30 czerwca i do 30 września bieżącego roku. Dla koalicji sporym zaskoczeniem była postawa radnych opozycyjnych, którzy wstrzymali się od głosu. I chociaż przewodniczący rady Andrzej Minarczuk cały czas namawiał do poparcia uchwały, twierdząc że jest dobra, idąca w kierunku zbilansowania szpitala, siedmiu radnych pozostało nie wzruszonych. Jacek Kobyliński formalnie poprosił o wycofanie tej uchwały z porządku obrad, a radny Jerzy Błoński dociekał, czy jest to także stanowisko zarządu powiatu oraz co się stanie, jeżeli działania dyrektor szpitala nie będą słuszne. Z kolei Antoni Czarnocki stwierdził, że również nie poprze tej uchwały. - To nieporozumienie. To tak jakbym chwalił obiad, który zjem za dwa tygodnie. Nie wiedząc co będę jadł – dodał. Starosta Leszek Iwaniuk krótko odpowiedział: - Stanowisko zawarte w uchwale jest również stanowiskiem zarządu, który popiera podejmowane przez dyrektor szpitala wszelkie działania. Do dyskusji włączył się również radny Marian Koć, który mówił o pracownikach szpitala, którzy zostali przejęci przez firmę zewnętrzną, zajmującą się sprzątaniem i posiłkami, a która w najbliższym czasie chce zmienić im warunki pracy i płacy. Zastanawiał się także nad dążeniem do wprowadzenia dla szpitala certyfikatu jakości ISO.
Emocje próbował studzić Andrzej Minarczuk. – Podczas posiedzeń komisji ten problem był dokładnie omawiany. Niestety, nie wszyscy radni byli obecni. Z uchwały jasno wynika, że chcemy go utrzymać w dotychczasowej formie organizacyjnej. A uchwała jasno stwierdza, że chodzi o ograniczenie zadłużenia, a zatem zbilansowania go. Ten kierunek jest dobry i go popieramy. I nie mieszajmy do tego polityki – mówił przewodniczący A. Minarczuk. Dlaczego uchwała wzbudziła tyle kontrowersji i dyskusji. Czytamy w niej: (…)
W związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową SP ZOZ zarząd powiatu w dniu 20 listopada 2012 r. zlecił wyspecjalizowanemu podmiotowi, przeprowadzenie audytu obejmującego lata 2007-2012 i opracowanie programu naprawczego ZOZ. Przedstawiony program zawiera opis działań koniecznych do przeprowadzenia w celu popraw sytuacji finansowej zakładu. Działania te obejmują wszystkie obszary funkcjonowania ZOZ. Zarząd powiatu uznaje kierunki działań przedstawione w programie za racjonalne i uzasadnione. Ponadto dyrekcja SP ZOZ podjęła działania restrukturyzacyjne jeszcze przed zakończeniem opracowania wymienionego programu. (…). Ustawa o działalności leczniczej nakłada na podmiot tworzący obowiązek przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego. Zgodnie z ustawą SP ZOZ we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy. Jeżeli nie będzie możliwe, ujemny wynik finansowy może być pokryty przez podmiot tworzący w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, tj. do 30 września. Niepokrycie w tym terminie obliguje do dokonania przekształcenia spółkę prawa handlowego. Za słuszne należy uznać działania zmierzające do możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez SP ZOZ i zachowania jego obecnej formy organizacyjno-prawnej (…). Tyle uzasadnienie do podjętej przez radę uchwały.
Czy jej podjęcie było konieczne? Można polemizować. Jedno jest pewne, że to rada powiatu i tak w odpowiednim czasie będzie musiała podjąć odpowiednią decyzję.

LK

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

co zaz ciemniaki z tych radnych opozycyjnych. Błoński, Kobyliński, czrnocki, porażka.

widz
2013-05-19 21:29:46

Boże, róbcie coś bo strach chorować

..
2013-05-12 00:28:40
Strona 1/1


Dane kontaktowe