1
2020
2018-11-28

Niepodległość ma jeden kształt. Wiele postaci ma niewola.


Słowa Antoniego Macierewicza zapisane w roku 1976 na łamach emigracyjnego pisma „Aneks” były kanwą przewodnią Gali, jaka odbyła się dnia 15 listopada 2018 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury. To podniosłe wydarzenie artystyczne było hołdem złożonym bojownikom polskiej niepodległości w 100 rocznicę narodzin
II Rzeczpospolitej.

Autorami spektaklu byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Rangę wydarzenia nobilitowała obecność parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Posła Daniela Milewskiego i Senatora Waldemara Kraski oraz władz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, które reprezentowała pani Dorota Skrzypek.

W pierwszej części gali nauczyciel historii z Zespołu Szkół Nr 1 pan Andrzej Brzezik w naukowym wykładzie ukazał wysiłek zbiorczy narodu polskiego na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci, który sumarycznie doprowadził do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przywołał wielkich mężów stanu w osobach Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, którzy różnymi drogami walczyli o wolną Rzeczpospolitą. W sposób szczególny zaakcentował walkę polskiej młodzieży o przynależność Lwowa do macierzy w roku 1918, której symbolem stała się ofiara złożona z życia przez czternastoletnich bohaterów - Jerzego Bitschana i Antoniego Petrykiewicza.

Przywołał również bojowników polskiej niepodległości drugiej połowy XX wieku wyróżniając w sposób szczególny Żołnierzy Wyklętych, papieża Jana Pawła II, Annę Walentynowicz i pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Referent w mocnych słowach odniósł się również do tych, którzy w czasach nam obecnych zagrażają polskiej niepodległości, posikując się napomnieniami Ignacego Paderewskiego, który stwierdził, że…W sercach nieład uczuć, w umysłach pojęć zamęt. Uczą nas szacunku do obcych, a pogardy dla swoich. Każą nam miłować wszystkich, choćby ludożercę, a nienawidzieć ojców i braci, za to, że nie gorzej, lecz inaczej tylko myślą. W odwieczną budowę świątyni narodu, której potężne wrogów ramiona zburzyć nie zdołały, biją dziś już młoty bratnią kierowane ręką: dla nowych gmachów pono naszych tylko gruzów potrzeba, jak gdyby owych budowniczych na własną nie stać było cegłę. Nad białoskrzydlnym, niezmazanym, najczcigodniejszym Ojczyzny symbolem kraczą kruki i wrony, chichocą obce a złowrogie puszczyki, urągają mu nawet swojskie, zacietrzewione orlęta. »Precz z Polską« — wołają - »niech żyje ludzkość!«. Jak gdyby życie ludzkości ze śmierci narodów powstać mogło!" 

W drugiej części gali odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu muzycznego „Szara Band”, którego wieloletnim opiekunem jest pan Bogusław Kwiatkowski. Obecnie jego skład tworzą również: pan Krzysztof Niemirka – instrumenty klawiszowe oraz artyści – uczniowie szkoły- w osobach: Kingi Tomczuk, Anny Garczyńskiej, Piotra Sobolewskiego, Łukasza Gawrońskiego, Radosława Jakubika.

Niepodległościową galę uświetniła praca konferansjerów: uczniów Karoliny Wojtczuk i Artura Wycecha oraz recytatorów poezji patriotycznej Marty Replin i Michała Kiełczykowskiego.

Nad stroną techniczną wydarzenia czuwali: Michał Gorczyca, Maciej Tomczuk, przy udziale pracowników Sokołowskiego Ośrodka Kultury, panów: Jacka Simanowicza, Jakuba Lemieszka i Adama Tokarskiego.

Opiekunem pocztów sztandarowych: Zespołu Szkół i Armii Krajowej była pani Iwona Piętka. Nad dokumentacją fotograficzną pracowała pani Monika Siwa, zaś zapisem dźwiękowym i filmowym pan Mariusz Kurowski.


Andrzej Brzezik, nauczyciel historii w ZS Nr 1 
Fot. ZS nr 1 w Sokołowie Podl.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe