17
2020
2013-04-26

Niemiecka młodzież w Sokołowie


Od 1991 roku działa Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, organizacja utworzona i finansowana przez rządy Polski i Niemiec w celu wspierania kontaktów między młodzieżą z Polski i Niemiec.
W praktyce oznacza to, że PNWM dofinansowuje spotkania i projekty młodzieżowe oraz pomaga w ich zorganizowaniu: udziela informacji o sąsiednim kraju, wydaje i udostępnia publikacje metodyczne i krajoznawcze, a także ułatwia znalezienie partnera. Biura organizacji istnieją w Warszawie i Poczdamie. Od początku swej działalności PNWM wsparła ponad 50 tysięcy projektów, w których wzięło udział ponad 2 miliony uczestników.
Od ponad czterech lat młodzież z I LO im. M. Skłodowskiej-Curie ramach wymiany polsko-niemieckiej wyjeżdża do Niemiec. Zaczęło się od tego, że germanistka p. Ewa Artych zgłosiła do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży chęć wyjazdu uczniów z sokołowskiego liceum w ramach wymiany. Już po trzech tygodniach od zgłoszenia, a więc niespodziewanie szybko, zaproponowano pierwszy pobyt na terenie Niemiec. Uczniowie goszczą w zamku Trebnitz - Centrum Edukacji i Spotkań, placówce edukacyjnej o profilu polityczno-kulturalnym, która główny nacisk w swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymian, głównie z Polską i Europą Wschodnią. Trebnitz to niewielka miejscowość niedaleko granicy z Polską, w pobliżu Berlina.
Jak relacjonowały panie Ewa Artych i Wiesława Witkowska, do Trebnitz przyjeżdża młodzież z różnych stron Niemiec, przyjeżdżają Polacy i są realizowane różne projekty.  Każdy pobyt trwa od poniedziałku do piątku, w środę jest wycieczka do Berlina. Jeden z programów realizowanych przez naszą młodzieży był związany z kulturą. W ramach zajęć teatralnych jedna grupa uczniów przygotowywała spektakl, inni uczestniczyli w zajęciach muzycznych.  W maju ubiegłego roku do Niemców i Polaków dołączyli Turcy. Tematem projektu była notatka prasowa. Uczestnicy zajęć zastanawiali się, jak w różnych krajach ten sam temat jest ukazywany, jak odbierany, jak za pośrednictwem notatki prasowej można czytelnikiem manipulować. Młodzi Niemcy, Turcy i Polacy pracowali nad wycinkami prasowymi (ze swoich narodowych gazet) dotyczącymi sytuacji w Syrii i wyborów w Rosji, później prowadzili debatę, na której był przedstawiciel „Die Zeit”.
Projekt „Misja a różnorodność”, w którym teraz uczestniczy 12-osobowa grupa uczniów I LO jest wyjątkowy, bo trzyfazowy. W styczniu w Trebnitz nasza młodzież spotkała się z uczniami ze szkoły w Schengen, jedynej w Europie, do której uczęszczają i Niemcy i Luksemburczycy. Jest to nowa placówka oświatowa, znajduje się dosłownie 100 metrów od granicy niemiecko-luksemburskiej. W dniach 11 - 19 kwietnia uczniowie ze szkoły w Schengen przebywali w Sokołowie, goszcząc w rodzinach swoich kolegów z projektu. W czerwcu sokołowska młodzież leci do Niemiec; najpierw na cztery dni do Schengen, potem wspólnie samolotem do Trebnitz na podsumowanie projektu. W całym projekcie uczestniczą ci sami uczniowie. Celem projektu jest odszukanie w środowisku problemów związanych z brakiem tolerancji w różnych dziedzinach życia, uwrażliwienie, zmotywowanie uczniów do przeciwdziałania. W maju i czerwcu nasza młodzież musi przeprowadzić pewne inicjatywy – na przykład audycję przez radiowęzeł, akcje charytatywne w celu finansowego wsparcia niepełnosprawnych.
W programie pobytu niemieckiej młodzieży w Polsce było zwiedzanie Warszawy, w tym wizyta w Sejmie RP, uczestnictwo w lekcjach i warsztatach tematycznych prowadzonych przez specjalistę z Niemiec, wycieczka do Białowieży i do Grabarki, udział w Lokowisku - koncercie języków obcych, spotkanie integracyjne Nowej Wsi Kosowskiej.
Mówiąc o udziale swoich uczniów w projekcie „Misja a różnorodność” dyrektor I LO Marcin Celiński stwierdził, że warsztaty prowadzone są przez profesjonalistów, a projekt służy nie tylko rozwojowi stosunków polsko – niemieckich, poznaniu kultury, mentalności, ale jest też okazją do różnych doświadczeń między rówieśnikami, wspólnego spojrzenia poprzez pryzmat swojej kultury i tożsamości na różne problemy. Projekt dotyczy wszelkiej różnorodności, nie tylko rasowej, wyznaniowej. Chodzi o relacje w skali mikro, o zbadanie, czy w szkole są osoby, które z jakichś powodów czują się wykluczone w klasie, w grupie koleżeńskiej.
Oczywiste jest, że poza celami związanymi z realizacją projektów młodzież szlifuje język, nawiązuje kontakty, poznaje świat. Ważne, że wyjazd jest praktycznie bezpłatny i różnych względów dla młodzieży atrakcyjny, warunki w Trebnitz bardzo dobre, a uczniowie wracają zadowoleni.
JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe