17
2020
2018-07-03

"Nie porzucaj” – akcja sokołowskich policjantów


Sokołowscy policjanci we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sokołowie Podlaskim i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Węgrowie zorganizowali akcję profilaktyczno – informacyjną pn. ,,Nie porzucaj”, dotyczącą bezdomności zwierząt, które szczególnie w okresie letnim są najczęściej porzucane i krzywdzone. W trakcie prowadzonych działań rozmieszczono ponad 50 sztuk plakatów informacyjnych. Akcja będzie w dalszym ciągu kontynuowania, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.

Policjanci każdego roku na terenie powiatu sokołowskiemu w okresie poprzedzającym wakacje przypominają o zjawisku porzucania zwierząt, najczęściej psów i kotów i konsekwencjach prawnych z tym związanych.

Przyczyn takiego postępowania można wymienić wiele, najczęściej dzieje się tak z powodu nieprzemyślanej decyzji o posiadaniu zwierzęcia bądź braku wiedzy jak należy się nim opiekować. Często zwierzęta otrzymywane są w prezencie i gdy zwierzę zaczyna sprawiać kłopoty, wtedy najczęściej obdarowana osoba pozbywa się go.

Właśnie podczas wakacji zwierzęta mogą stać się dla kogoś problemem, kiedy okazuje się, że na letni wypoczynek nie możemy zabrać psa, czy kota. Bardzo często właściciel, który nie może lub też nie stara się nawet znaleźć opieki, wywozi swojego dotychczasowego pupila i porzuca go.

Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest prawnie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem.

Przez znęcanie się należy rozumieć: zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, bicie zwierząt, transport zwierząt powodujący ich zbędne cierpienie i stres, złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, porzucanie zwierzęcia, stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt, organizowanie walk zwierząt, wystawianie zwierzęcia na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody.

Jeżeli widzimy, że ktoś porzuca zwierzę, wyjechał i pozostawił je bez opieki i nikt do niego nie zagląda, zwierzę zostało przywiązane do drzewa, błąka się, wygląda na zagubione, a także inne przypadki, kiedy zwierzęciu dzieje się krzywda, należy zawiadomić Policję, Urząd Miasta czy Gminy, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i inne odpowiedzialne służby.

W trakcie prowadzonych działań zostało rozmieszczonych na terenie całego powiatu ponad 50 sztuk plakatów informacyjnych. Akcja będzie w dalszym ciągu kontynuowania, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.
 

Info: KPP w Sokołowie Podlaskim  

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe