17
2020
2020-03-21

Nauka na odległość do 10 kwietnia


Od środy, 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy, wskutek których nauka na odległość będzie obowiązkowa. Praca uczniów będzie oceniana, a nad przebiegiem całości mają czuwać dyrektorzy placówek.

Nauczyciele będą musieli prowadzić zajęcia online i wystawiać oceny, a uczniowie będą musieli uczestniczyć w tych zajęciach i na bieżąco odrabiać zadania wyznaczone przez nauczycieli. Decyzja ta ma związek z przedłużeniem przerwy w działalności szkół i przedszkoli do 14 kwietnia i ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii. Przepisy wprowadzające obowiązek nauki na odległość zostały opublikowane w piątek 20 marca. Szczegóły zostały zapisane w rozporządzeniu ministra edukacji. Odpowiedzialność za organizację kształcenia na odległość minister przerzuca na dyrektorów szkół. I to na nich spoczywa obowiązek, aby powiadomić rodziców, o tym w jaki sposób będzie zorganizowana nauka.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody na odległość. Organizując kształcenie dyrektor musi ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in. równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu. Rozporządzenie obliguje go także do ustalenia we współpracy z nauczycielami sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach. Do kontaktów między uczniami i rodzicami a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej.

Dyrektor ma także określić formy kontaktu lub konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami, uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów ze sprzętu elektronicznego. Chodzi o ograniczenia czasowe w korzystaniu z komputera czy telefonu i ich dostępności w domu. Np. czy mają w domu komputer, albo czy z jednego komputera nie muszą korzystać wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami pracującymi zdalnie. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć na odległość minister poleca dyrektorowi, by ten określił „inny sposób ich organizowania”.

Ponadto ma obowiązek w porozumieniu z nauczycielami wskazać źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których będą korzystali uczniowie. Na platformie www.epodreczniki.pl umieszczone są bezpłatne materiały edukacyjne. Treści tam zamieszczone dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Oprócz tego na platformie udostępniony został moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, czyli uczniów i nauczycieli, którzy założą na niej konto.

Rozporządzenie MEN reguluje także sposób prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, które mają objąć zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne – o ile możliwe będzie przeprowadzenie ich na odległość. Rozporządzenie dopuszcza modyfikację programu nauczania tak, aby uczeń miał możliwość odbycia zajęć praktycznych – jeśli niemożliwe będzie prowadzenie ich zdalnie – w następnych latach szkolnych. Z kolei praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej zaplanowane do realizacji w okresie do 10 kwietnia, można będzie odbyć do końca roku szkolnego 2019/2020.

Oprac. gov.pl

 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe