17
2020
2016-03-07

„Nasze wędrowanie” w ZSG w Prostyni


W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni odbył się Kurs Młodej Kadry „Nasze wędrowanie”, zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim.
 
Celem trzydniowego przedsięwzięcia było przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych oraz integracja przedstawicieli wielu środowisk.
 
Kadrę kursu stanowili: phm.  Ewa Roguska - komendantka, hm. Barbara Żaboklicka - z-ca ds. programu, hm. Marianna Popławska - z-ca ds. kształcenia, phm. Karol Zalewski - z-ca ds. organizacyjnych, dh Adam Szymański – oboźny, dh. Wioleta Dębiec i dh. Paulina Kądziela - instruktorki d.s. programu.
 
Kurs Młodej Kadry to były dni spędzone na wspólnej nauce i zabawie. Po wstępnych zajęciach integracyjnych i apelu inauguracyjnym rozpoczęły się zajęcia programowe. Ratownik dh Adam Mazurek uczył udzielania pierwszej pomocy, dh Mateusz Pasik przedsiębiorczości, a dh Karol Zalewski prowadził zajęcia z musztry i regulaminowego umundurowania. Nie zabrakło czasu na zajęcia muzyczne pod okiem dwojga nauczycieli z Prostyni, Ewy i Wojciecha Jakubików oraz zajęcia sportowe. Tego też dnia ze względu na przypadające święto Ofiarowania Pańskiego biwakowicze udali się do prostyńskiej Bazyliki Mniejszej na Mszę Świętą.
 
W środę o zasadach i elementach dobrej zbiórki młodej kadrze mówiła dh. Natalia Stelęgowska, o pracy w małych grupach hm. Barbara Żaboklicka, o systemie stopni i sprawności oraz rozpisywaniu karty prób na stopnie harcerskie hm. Barbara Kozłowska i hm. Elżbieta Osipiak. Tego dnia kursanci w czasie gry terenowej mogli sprawdzić wiedzę zdobytą w czasie zajęć. Grę przygotowały dh. Wiola Dębiec i dh. P. Kądziela. Podczas zajęć z samarytanki z druhnami Adrianną Adamczuk oraz Dominiką Kosiną harcerze mogli zaprezentować wiedzę nabytą poprzedniego dnia.
Ważnym wydarzeniem był kominek prowadzony przez dh. P. Kądzielę. Gośćmi tego obrzędowego spotkania byli dh senior Andrzej Kongiel i phm. Mirosław Dylewski, były komendant Hufca Ostrów Maz. W interesujący sposób opowiedzieli o tym, jak wiele dobrego przeżyli dzięki harcerstwu. Druh Andrzej zaprezentował grę na mało popularnych, a łatwych do obsługi instrumentach muzycznych, kazu i drumli, a akompaniamentem uświetnił świeczkowisko.
Komendantka hufca hm. Bożenna Hardej odebrała Przyrzeczenie Harcerskie od członków 14 DH „Sokoły” prowadzonej przez phm. E. Roguską. W gawędzie zachęcała nowych harcerzy oraz młodych liderów do aktywnej działalności. Przytoczyła przykłady zaangażowania, które zaowocowały w przyszłości wzorową służbą instruktorską i pracą zawodową, dzięki której wielu instruktorów hufca pełni funkcje instruktorskie w zespołach chorągwi, a wielu piastuje odpowiedzialne stanowiska w środowiskach lokalnych i na forum kraju. Powiedziała też m.in.: „Rok 2016 jest rokiem ważnym dla sokołowskiego harcerstwa nie tylko z racji wejścia w jego nowe 100-lecie. W tym roku będziemy wspólnie uczestniczyć w wielu ważnych przedsięwzięciach z okazji kolejnych hufcowych jubileuszy m.in. 50-lecia przyjęcia przez hufiec imienia Janusza Korczaka. Będziemy pracować zgodnie z Programem Wychowawczym Hufca „Dokąd idziemy...?” pamiętając o patronach tego roku: Henryku Sienkiewiczu, Feliksie Nowowiejskim, Cichociemnych. Będziecie wędrować szlakami kolejnych przygód, wykorzystując zdobytą na kursie wiedzę oraz umiejętności. Wspierajcie swoich drużynowych w ich pracy, a swoją postawą dawajcie dobry przykład rówieśnikom". Zaprosiła na V Biwak DMB „Niezłomni” w dn. 19-21 lutego w SP nr 4 w Sokołowie; IV Zlot Zucha „Kuchcik” w dn. 26-28 lutego w SP nr 2 w Sokołowie; Festiwal Kultury Harcerskiej „Nasze śpiewogranie” 11 maja w SOK oraz Zgrupowanie Obozów Harcerskich „Nasze harcowanie” w Orzyszu. Podziękowała dyrektor Ewie Szymanik za życzliwe przyjęcie ZSG w Prostyni. Uczestnikom przekazała życzenia radosnej i twórczej atmosfery na kursie, zdobycia patentów oraz słodkie upominki. Na koniec dnia pełnego wrażeń odbył się bal karnawałowy.
Ostatniego dnia na apelu końcowym komendantka kursu phm. E. Roguska wręczyła patenty zastępowych i przybocznych oraz zaświadczenia o uczestnictwie w kursie.
Po trzech dniach intensywnej aktywności młoda kadra zmęczona, ale zadowolona i pełna zapału do pracy oraz bogatsza o wiedzę i nowe umiejętności powróciła do swoich środowisk. W specjalnym rozkazie odczytanym w czasie apelu końcowego komendantka hufca hm. B. Hardej podziękowała uczestnikom Kursu Młodej Kadry za atmosferę wypełnioną radosną zabawą i dobrą pracą a komendzie kursu i kadrze prowadzącej zajęcia programowe za wzorowe wykonanie zadań.
 
JO

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe