17
2020
2018-09-11

Nasi strażacy dostaną nowy sprzęt


29, 30 i 31 sierpnia 2018 r. to szczęśliwe daty dla wielu jednostek OSP z naszego powiatu. W tych dniach w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały podpisane umowy na zakup sprzętu, który jest niezbędny do udzielania profesjonalnej pomocy.

Z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla strażaków OSP w całej Polsce trafi ponad 100 mln zł,
z czego ponad 11 mln zostanie przekazane jednostkom
z terenu Mazowsza. W sumie środki trafią do strażaków z 300 gmin i miast województwa mazowieckiego tj. do 2 tys. zastępów.

Dotacje pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Działający od 2017 r. Fundusz rozporządza środkami zasądzanymi od sprawców przestępstw. Dzięki zmianom ustawowym pieniądze pozyskane od przestępców służą pokrzywdzonym i ratują życie. Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt podniesie jakość i efektywność niesionej pomocy, usprawni pracę strażaków i będzie służyć całej społeczności lokalnej.

Pierwszą gminą z naszego powiatu, która mogła pochwalić się uzyskaną dotacją dla swoich jednostek OSP, jest gmina Sokołów Podlaski. W środę 29 sierpnia w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie wójt Marcin Pasik wraz ze skarbnik gminy Agnieszką Patejko otrzymali podpisaną umowę z rąk Mikołaja Pawlaka, Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania wynosi 26.334,99 zł i zostanie wykorzystana na zakup sprzętu ratowniczego tj. toreb ratowniczych PSP R1, defibrylatora, zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy
i pasażera, agregatów prądotwórczych i bosaków dialektrycznych. Nowe wyposażenie trafi do jednostek w Kostkach, Przywózkach, Nowej Wsi, Pogorzeli, Wólce Miedzyńskiej, Justynowie i Skibniewie.

W czwartek 30 sierpnia w Ministerstwie Sprawiedliwości była obecna Wójt Gminy Sterdyń Grażyna Sikorska. Z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. Bryg. Leszka Suskiego otrzymała podpisaną umowę na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Sterdyń. Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości wynosi 26.928 zł. Dodatkowo, dzięki staraniom wójt Grażyny Sikorskiej, udało się pozyskać środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla strażaków OSP w gminie Sterdyń. Dofinansowanie w wysokości około 20 tys. zł trafi do strażaków z jednostek w Łazowie, Kiełpińcu, Białobrzegach, Ratyńcu Starym i w Paderewku.

Również 30 sierpnia w Ministerstwie Sprawiedliwości gościli: Wójt Gminy Bielany Zbigniew Woźniak oraz skarbnik gminy Barbara Zawadzka. Stronę Ministerstwa reprezentował Dyrektor Departamentu Mikołaj Pawlak. Dofinansowanie dla strażaków
z gminy Bielany w kwocie 26.454,90 zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu
i elementów wyposażenia takich jak: torby ratownicze, nosze typu deska, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, pilarka do drewna, agregat prądotwórczy, latarki akumulatorowe, zbijak do szyb hartowanych, nóż do pasów bezpieczeństwa oraz przenośne zestawy oświetleniowe.

Dotacja z Ministerstwa trafiła również do strażaków z gminy Repki. 30 sierpnia wójt Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz oraz skarbnik gminy Barbara Mercha otrzymały umowę od Dyrektora Departamentu Mikołaja Pawlaka na kwotę 86.532,50 zł. Dzięki pozyskanym środkom uda się zakupić m.in. nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych, zestaw węży hydraulicznych, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, defibrylator, pilarkę do drewna, latarkę akumulatorową, bosak dielektryczny i agregat prądotwórczy.

Kolejną gminą, która otrzymała dofinansowanie, jest gmina Sabnie. 30 sierpnia
w Warszawie wójt Ireneusz Piotr Wyszyński podpisał umowę opiewającą na kwotę 28.512 zł.
W ramach dotacji zostanie zakupione następujące wyposażenie: sprzęt do oznakowania terenu akcji, zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, nóż do pasów bezpieczeństwa, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, latarka akumulatorowa, torba ratownicza, pilarka do drewna, przenośny zestaw oświetleniowy, detektor wideo lub jednogazowy, parawan do osłony miejsca wypadku i ofiar wypadków.

W piątek 31 sierpnia 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie wójt gminy Jabłonna Lacka Wiesław Michalczuk i skarbnik gminy Grażyna Strąk podpisali umowę
z Ministerstwem Sprawiedliwości, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Mikołaja Pawlaka na kwotę 28.512,14 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i elementów wyposażenia, zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek OSP z gminy Jabłonna Lacka. Będą to: zestawy PSP R1 z deską ortopedyczną, defibrylator, detektor prądu przemiennego, agregat prądotwórczy, latarki, szperacz oraz nóż do pasów bezpieczeństwa.

Również 31 sierpnia w Warszawie gościli Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki Jan Słomiak oraz skarbnik gminy Anna Żołnicka. Dyrektor Departamentu Mikołaj Pawlak przekazał gminie umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego dla jednostek OSP na kwotę 84.800,00 zł. Kwota ta pozwoli na zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami, nożyc hydraulicznych, agregatu hydraulicznego i agregatu prądotwórczego, zestawu węży hydraulicznych, piły ratowniczej do szyb klejonych, bosaka dialektrycznego, pilarek do drewna, latarek akumulatorowych, defibrylatora oraz toreb ratowniczych R1. Sprzęt trafi do jednostek w Chruszczewce, Kosowie Lackim, Rytelach Święckich, Trzcińcu Dużym, Telakach, Wólce Okrąglik, Tosiach Krupach, Buczynie i Dybowie.

Z dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości skorzystała także gmina Ceranów. Stronę gminy reprezentował wójt Krzysztof Młyński oraz skarbnik gminy Anna Sarnowska, zaś stronę Ministerstwa Sprawiedliwości – Dyrektor Departamentu Mikołaj Pawlak. Z dotacji w kwocie 26.830,48 zł zostanie zakupiony następujący sprzęt: zabezpieczenia poduszek kierowcy i pasażera, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, plandeka wielofunkcyjna, nóż do pasów bezpieczeństwa, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z osprzętem do zasilania i butlą na sprężone powietrze oraz latarka akumulatorowa. Wyposażenie trafi do jednostek z OSP Ceranów i OSP Rytele Olechny.

Wszystkim strażakom życzymy, aby nowy sprzęt długo służył w ich odpowiedzialnej pracy. Jednocześnie mamy nadzieję, że powodów do jego użycia będzie możliwie jak najmniej.


Katarzyna Dybowska 
Fot. UG Sterdyń, UG Bielany, UMiG Kosów Lacki, UG Jabłonna Lacka, UG Sokołów Podlaski, UG Repki, UG Sabnie

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe