17
2020
2018-03-20

Największe dyskusje wzbudziły kwestie budżetowe


 14 marca obyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim. Radni debatowali nad zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego, wyznaczeniem granic okręgów wyborczych oraz wieloletnim planem modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie miasta.

Po odczytaniu proponowanego porządku obrad radny Grzegorz Kobyliński złożył wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zdaniem radnego, podczas komisji dot. kwestii finansowych pani skarbnik niedostatecznie wyjaśniła sprawę kredytu. Radny zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały na kolejnej sesji. Zarządzono głosowanie. Wniosek radnego Kobylińskiego nie przeszedł z uwagi na niewystarczająca liczbę głosów.
W punkcie przeznaczonym na pytania i interpelacje radnych głos zabrał Zygmunt Wycech, który ponownie poruszył temat utworzenia na sokołowskim Bulwarze Alei Zasłużonych Sokołowian. Przewodniczący Rady Waldemar Hardej poinformował, że projektowi został nadany dalszy bieg i obecnie trafił on pod opinię radcy prawnego.

Radny Michał Lipiński zauważył, że na ul. Sadowej samochody rozwijają duże prędkości, co stanowi niebezpieczeństwo dla uczniów trzech szkół położonych w jej sąsiedztwie: I LO, Zespołu Szkół Salezjańskich oraz Szkoły Podstawowej Nr 1. Radny wskazał, że do zwiększenia bezpieczeństwa na tej ulicy przyczyniłoby się zamontowanie progu zwalniającego. Burmistrz Miasta Bogusław Karakula zauważył, że ul. Sadowa jest drogą kategorii powiatowej i wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Powiatu.

Pytania zadał także radny Grzegorz Kobyliński. Pytał o budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6, która miała zostać zrealizowana w ramach partnerstwa prywatno-publicznego, a także o harmonogram prac Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogowych krajowych leżących na terenie miasta. Burmistrz odpowiedział, że prace nad budową hali sportowej nie zostały jeszcze rozpoczęte, a GDDKiA nie dostarczyła odpowiedniego harmonogramu.

Kolejne pytanie radnego dotyczyło prac remontowych związanych z RIT. Burmistrz odpowiedział, że podczas przetargu dotyczącym zadań realizowanych na terenie miasta, wpłynęła oferta niższa od wartości kosztorysowej.

Radny Zygmunt Wycech pytał o możliwość wybudowania chodnika wzdłuż ul. Działkowej, ponieważ ulica ta jest bardzo niebezpieczna dla poruszających się po niej pieszych. Burmistrz odpowiedział, że ulica leży w strefie ruchu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, a ułożenie chodnika jest tam niemożliwe ze względu na zbyt małą szerokość drogi.

Radna Krystyna Matysiak zauważyła problem związany z sygnalizacją świetlną na ul. Długiej. Zdaniem radnej czas zmiany świateł z zielonego na czerwone na jest zbyt krótki, co skutkuje gwałtownym hamowaniem samochodów przed przejściem dla pieszych. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców okolicznych kamienic, którzy skarżą się na hałas powodowany szczególnie przez nagłe hamowanie samochodów ciężarowych.

Na sesji był obecny wiceprezes PUIK Wojciech Wdowiński, który przedstawił nowe przepisy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Stawki, które obwiązują obecnie, zostaną zmienione w czerwcu br. Jak przewiduje wiceprezes PUIK, mogą one ulec znacznym podwyżkom.

Kolejnym tematem podanym pod obrady było ustalenie granic okręgów wyborczych. Sokołów Podlaski podzielono na 15 jednomandatowych okręgów. Ich zaproponowane granice wywołały wątpliwości radnego Kobylińskiego, który zwrócił uwagę na dysproporcje pomiędzy okręgiem 7 i 13. Zdaniem radnego okręg 13 jest o wiele większy pod względem liczby wyborców niż okręg 7 i należałoby zniwelować te dysproporcje. Radny wnioskował o wyłączenie bloków Wolności 60 i Wolności 60A z okręgu 13 i włączenie ich do okręgu 7.

Sekretarz Miasta Maria Truszkowska zauważyła, że przy ustalaniu granic okręgów wyborczych nie bierze się pod uwagę liczby wyborców, a liczbę obywateli. Zgodnie z takim kryterium podziału okręgi 7 i 13 nie różnią się od siebie w zbyt znaczny sposób. Wniosek radnego Kobylińskiego został odrzucony większością głosów.

Podczas sesji Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta oraz w spr. zmian w budżecie. Nowym projektom stanowczo sprzeciwiał się radny Kobyliński, który pytał, dlaczego różnią się one w znaczny sposób od tych przyjętych w grudniu. Burmistrz Bogusław Karakula odpowiedział, że projekty uchwał są uzależnione od aktualnych potrzeb miasta i mieszkańców, a zmiany ich dotyczące mogą być wprowadzane tak często, jak będzie to konieczne.

Katarzyna Dybowska

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe