43
2019
2017-05-23

Najbliższe inwestycje


 Gmina Bielany prężnie działa w sprawie otrzymania decyzji inwestycyjnych, dotyczących remontu świetlic, dróg oraz ogniw fotowoltaicznych. W związku z dużym nakładem kosztów Gmina stara się o współfinansowanie środków przez różnego rodzaju urzędy, począwszy od Marszałkowskiego, promesy od Wojewody dotyczące tak zwanych „powodziówek”, czyli środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Jedną z inwestycji są rozbudowy dróg w gminie, które łączą poszczególne miejscowości. Drogi Bielany Jarosławy – Wańtuchy i Bielany Wąsy przez wieś mają być remontowane z promesy dotyczącej powodziówek od Wojewody. Obydwie drogi mają zostać pokryte nową nawierzchnią, a pobocze zostanie usypane ze środków własnych gminy z pomocą gminnej żwirowni. Droga żwirowa, która łączy Paczuski Duże i Księżopole- Komory ma zostać wyasfaltowana ze środków z wyłączenia produkcji gruntów rolnych od Marszałka.
Kolejną inwestycją gminy jest remont świetlic, który miałby polegać na termomodernizacji budynków, czyli dociepleniu, wymianie pokrycia dachowego oraz wygospodarowaniu przestrzeni i wykonaniu zaplecza sanitarnego w świetlicach. Świetlic ujętych projektem jest 8 w całej gminie i czekają na ostateczną informację od Marszałka dotyczącą współfinansowania projektu.
Dodatkowo gmina starała się o datacje na założenie ogniw fotowoltaicznych, natomiast tutaj decyzja już się pojawiła i podobnie jak gmina Kosów Lacki i całe województwo mazowieckie otrzymała decyzję odmowną ze względu na brak środków. Prawdopodobnie założenia dotyczące liczby zgłoszeń o dotacje zostały niedoszacowane. Gmina Bielany znajduje się na 56 miejscu na liście o dofinansowaniu ogniw i niestety już się nie wlicza w listę gmin, które otrzymały pozytywną odpowiedź.
- Wszystkie te inwestycje są znacznie wykraczające poza budżet gminy, a więc musimy korzystać z pomocy współfinansowania z różnego rodzaju źródeł i liczymy na to, że nasze projekty otrzymają pozytywne decyzje. - informuje referat infrastruktury z Gminy Bielany.
Justyna Charytoniuk
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe