29
2022
2013-06-21

Na urlop z paszportem


Rozpoczyna się sezon urlopowy, więc zainteresowanie wyrobieniem paszportu jest duże. Na terenie Mazowsza jest 19 punktów paszportowych, 8 placówek w Warszawie, 5 w siedzibach delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów) oraz 6 kolejnych w okolicach Warszawy.
Ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych nałożyła obowiązek zmiany sposobu przyjmowania wniosków paszportowych polegający na ich zapisie w Paszportowym Systemie Informatycznym. W związku z tym w 2006 r. w całym kraju zlikwidowano punkty obsługi w siedzibach starostw powiatowych.
Wyjątek stanowiło województwo mazowieckie, w którym - decyzją wojewody i w porozumieniu z władzami powiatów - pozostawiono starostwom rolę pośredników między klientami a urzędem przy składaniu wniosków. Odbieranie gotowych dokumentów było możliwe w punktach paszportowych (poza Warszawą - w delegaturach MUW). Z końcem 2008 r. możliwość ta wygasła. Konieczność wprowadzenia drugiej cechy biometrycznej - odcisków palców w dokumencie paszportowym - przesądziła o zaprzestaniu współpracy na dotychczasowych zasadach. Dodatkowym argumentem jest wymóg MSWiA dotyczący wprowadzających dane osób, które muszą być pracownikami administracji rządowej na szczeblu województwa, gdyż mają one dostęp do centralnej bazy danych (CEWiUP).
Od 17 stycznia 2013 roku wniosek o paszport można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania.
W Mazowieckiem w ostatnich pięciu latach zwiększono liczbę punktów paszportowych z 8 do 20. W ubiegłym roku wojewoda mazowiecki wydał 222 tys. paszportów. Czas wyrobienia paszportu (do 30 dni) i opłaty pozostają bez zmian. W związku z nowymi przepisami zwiększyła się liczba wnioskodawców. W sezonie paszportowym od marca do września planujemy wzmocniono obsługę klientów. Na Mazowszu działa 20 punktów paszportowych, 5 w delegaturach MUW (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce), 15 w Warszawie i okolicznych powiatach. W wybranych punktach umożliwiono uiszczanie opłat w kasach na miejscu i wprowadzono elektroniczny system numerkowy. Pod koniec 2009 r. urząd wojewódzki uruchomił automatyczną infolinię paszportową (22) 695 73 88.
Zmiany umożliwią także wydanie paszportu tymczasowego w nagłych, udokumentowanych przypadkach związanych z działalnością zawodową. Dotychczas było to możliwe tylko w przypadku choroby, śmierci za granicą najbliższego członka rodziny lub konieczności nagłego leczenia. Mimo tego, w Mazowieckiem, w sezonie, każdego dnia około 50 osób wnioskuje o przyspieszenie decyzji paszportowej - większość z powodu wykupionej wycieczki. Należy sprawdzić termin ważności paszportów całej rodziny i składać wnioski o paszport przed zaplanowaniem letnich wakacji za granicą, co najmniej 1,5 miesiąca prze wyjazdem. Co roku straż graniczna cofa z lotniska ponad 150 osób
z powodu nieważnego paszportu lub jego braku. Obecnie paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy. W przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Podstawą zmian jest ustawa z 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe